tailieunhanh - Ebook Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Tiếng Anh (tái bản có sửa chữa bổ sung): Phần 1

Các bộ đề trong cuốn "Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Tiếng Anh" được biên soạn bám sát cấu trúc đề thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời hệ thống lại kiến thức toàn bộ chương trình học. phần 1 cuốn sách. | 428 L527G O MITNAPHA Vlệ NAM iruriy tunĩTÌiên soạn sách oà Đào tạo chuyên Anh Ngữ IUYEN GIAI tó TRB0C Ki THI ĐẠI MIEN BẮC IPUN AM TIENG ANM Tái bản sửa chữa oà bổ sun Dành chữ học sính lớp 12 luyện thí Đại Học - Cao Đẳng Biên soạn theo nôi dung và định hướng ra đề thi mới 11 . NHÀ XUẤT BẢN TỔNG Hựp THÀNH PHÔ Hồ CHÍ MINH 7S27Q MITNAPHA VIỆT NAM Trung tâm Biên soạn sách oà Đào tạo chuyên Anh Ngữ VFIRSTBOOK BẤC - ỈRUNG NAM Tái bản sửa chữa và bổ sang Dành cho học sính lớp 12 luyện thỉ Đạí Học - Cao Đẳng Biên soạn theo nộí dung và đỉnh hướng ra đề thi mới của bộ GD ĐT LỜI NÓI ĐÂU Quý thầy cô giáo và các em học sinh thân mến Kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng là một thử thách lớn đoi với các em học sinh. Hòa chung vời không khí ôn luyện miệt mài cùa các em trên khắp cà nước chúng tôi ngày đêm nghiên cứu và biên soạn những trang sách liêng Anh bố ích. Nối cộm trong thời gian này là cuôn Luyện giải dê trước kỳ thi đại học ha miền Bắc - Trung - Nam Tiếng Anh. Diều cơ bàn trước tiên là các bộ đề trong cuốn sách này được biên soạn bám sát cấu trúc đề thi tuyền sinh vào các trường đại học cao đắng cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dồng thời các câu hôi được biên soạn dựa trên trọng tâm kiến thức xuyên suốt chương trinh các em theo học ờ nhả trường. Cuốn sách không nhằm mục đích ôn luyện đế học sinh trúng lu khi thi nhưng mong nguyện răng sẽ là người bạn chi đường dẫn lối không thế thiếu cho các em biết đi sâu vào con đường kiến thức mà minh sẽ gặp lại trong đề thi tuyển sinh chính thức cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hầu hết nội dung cùa cuốn sách dirợc chinh soạn già - thầy giáo NGÔ VĂN MINH nhiều năm ứng dụng vào chương trinh luyện thi dại học và trên thực tẽ đã gật hái thành công qua kết quà thi của các em học sinh. Các hạn độc giá sẽ nhận ra loi viết cùa cuốn sách này được tác gia thề hiện phần khi với giọng dần giang bài gân gũi như trên lớp học. Mỗi câu hói chúng tôi dều diễn giái kiến thức rất rõ ràng với ngôn ngữ giàn dị. dễ hiểu. Mục đích

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.