tailieunhanh - Đề kiểm tra học kì 1, lớp 6 môn: Lịch sử - Đề số 1

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn thi môn Lịch sử, đề kiểm tra học kì 1, lớp 6 môn "Lịch sử - Đề số 1". Hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. | ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ I LỚP 6 Đề số 1 Thời gian làm bài 45 phút Phần 1 Trắc nghiệm khách quan 4 điểm Câu 1 2 điểm . Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng 1. Các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm nhất trong lịch sử loài người là ở A. Châu Á và châu Phi B. Châu Mĩ C. Châu Âu D. Châu Mĩ La tinh 2. Chủ nô và nô lệ là hai giai cấp chính của A. Xã hội chiếm hữu nô lệ B. Xã hội tư bản chủ nghĩa C. Xã hội nguyên thuỷ D. Xã hội phong kiến 3. Các triều đại phong kiến phương Bắc đưa người Hán sang ở nước ta nhằm mục đích A. Giúp nhân dân ta xây dựng kinh tế B. Giải quyết việc dân trung Hoa không đủ đất sinh sống C. Từng bước bắt dân ta theo luật pháp và phong tục của họ D. Xây dựng tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước 4. Âm mưu thâm độc nhất trong chính sách cai trị của nhà Hán đối với nước ta là A. Bắt nhân dân ta cống nộp những sản vật quí hiếm B. Bắt nhân dân ta đi lao dịch C. Thu thuế nặng D. Đưa người Hán sang ở nước ta Câu 2. 2 điểm . Hãy nối tên nước với các thành tựu văn hoá của nước đó cho đúng 1. Ai Cập 2. Hi lạp 3. In -đô -nê -xi- a 4. Ấn Độ a. Vạn lí trường thành b. Kim tự tháp c. Tượng lực sĩ ném đĩa d. Chùa hang A- Jan- ta e. Khu đền tháp Bô- rô- bu- đua Phần hai Tự luận 6 điểm Câu 3. 3 điểm . Tại sao gọi chế độ nhà nước phương Đông cổ đại là chế độ chuyên chế Câu 4. 3 điểm . Hãy nêu những thành tựu văn hoá lớn của các quốc gia phương Đông cổ đại và trình bày một trong những thành tựu văn hoá đó còn được sử dụng đến ngày .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.