tailieunhanh - Ebook Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Ngữ văn (tái bản có sửa chữa bổ sung): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Ngữ văn", phần 2 giới thiệu các kiến thức ôn luyện phần nghị luận văn học, một số đề thi và đáp án để người đọc tự ôn luyện. nội dung chi tiết. | LGĐ trước KTDH 3 miền nấc -Trưng Va Ngữ vãn - Trãn Liến Ịjuang tH 1rự ren II. ĐỂ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC Đề li Cảm nhận của anh chị vể đoạn thơ sau Sóng gợn tràng giang buôn điệp điệp Con thuyền xuôi mái nước song song Thuyên vềnước lại sầu trăm ngả Cùi một cành khô lạc mấy dòng. Lơ thơ côn nhó gió đìu hiu Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiêu. Nắng xuôhg trời lên sâu chót vót Sông dài trời rộng bêh cô liêu. Tràng giang - Huy Cận Ngữ văn 11 Tập hai NXB Giáo dục 2008 Gợi ý bài làm Mở bài - Huy Cận là một trong nhũng tác giá xuà t sắc của phong trào Thơ mói. Tác phấm đáng chú ý nhất cúa ông trước Cách mạng là tập thơ Lứa thiêng. Thơ của Huy Cận hàm súc giàu châ t suy tường triết lí. - Tràng giang là một trong những bài thơ hay nhâ t tiêu biếu nhất của Huy Cận. Bài thơ này được viết vào mùa thu năm 1939 in trong tập Lừa thiêng và câm xúc được khơi gợi chú yê u từ cánh sông Hổng mênh mang sóng nước. Một trong những đoạn thơ hay cùa bài thư là đoạn sau trích dần nguyên văn đoạn thơ . Thân bài 1. Khô thơ đâu a. Nội dung Hình ảnh thiên nhiên trên sông nước sóng gợn nước - trăm ngà lạc mấy dòng. Hình ảnh con người cúa cõi nhân thế được gợi lên từ hình ánh con thuyên xuôi theo dòng nước một cành cùi khô trôi dạt. Tất cà như hòa điệu gợi nên nỗi sầu buồn triền miên của cái tôi trữ tình. b. Nghệ thuật Khố thơ mang âm điệu của Đường thi nhưng cũng râ t mới mé hiện đại bới hình ánh một cành cùi khô trôi dạt giữa dòng nước. 2. Khô thơ sau a. Nội dung - Ở hai câu thơ đầu không gian được thu về một tiêu điểm côn nhỏ cá - từ láy lơ thơ đìu hiu và câu thơ Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiêu đều gọi lên sự hoang vắng tĩnh lặng của thiên nhiên tràng giang. cty TNHH MTV DWl I Khang Việt _ Ở hai câu thơ sau không gian dường như được mớ rộng theo những chiều bát ngát sâu thăm thẳm nắng xuôhg - trời lên - sâu chót vót sông dài - trời rộng -yen cô liêu và bao trùm lên toàn bộ cảnh vật vân là một nôi buồn một tâm trạng cô đơn cúa con người được gợi ra từ chính cánh vật âỳ bến cô liêu . b. Nghệ thuật

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.