tailieunhanh - Đề cương ôn tập môn Vật lý lớp 7

Với nội dung: Dòng điện trong kim loại, vật dẫn điện, vật nhiễm điện âm, đơn vị đo hiệu điện cương ôn tập môn Vật lý lớp 7 sẽ giúp các em học sinh có cơ hội thử sức của mình với các đề kiểm tra, đề thi trước khi vào đề thi chính thức mời các bạn tham khảo. | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 7 I LÝ THUYẾT 1 Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các hạt nhân B. Electron nhân và electron có loại hạt nào . 2 Vật nhiểm điện dương là vật A. Thừa electron. electron. C. Bình thường về êlectrôn thể thiếu hoặc thừa êlectrôn. 3 Am pe kế là dụng cụ dùng để đo điện thế B. Nhiệt độ C. Cường độ dòng điện D. Khối lượng 4 Vật dẫn điện là vật A Có khả năng cho dòng điện chạy qua. C Có khả năng cho các hạt mang điện tích âm chạy qua. B Có khả năng cho các hạt mang điện tích dương chạy Các câu A B C đều đúng. 5 Nói về dòng điện phát biểu nào sau đây là đúng A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. B. Dòng điện là dòng dịch chuyển của các êlectrôn tự do. C. Dòng điện gây ra tác dụng hóa học trong vật dẫn . D. Dòng điện có chiều từ cực âm sang dương. 6 Vôn kế dùng để đo A. Hiệu điện thế . B. Cường độ dòng điện. C. Nhiệt độ. D. Khối lượng . 7 Cường độ dòng điện được ký hiệu bằng chữ cái cái nào sau đây A. Chữ I . B. Chữ A . C. Chữ U. D. Chữ V . 8 Một vật nhiễm điện âm khi A. Vật đó nhận thêm các electron. B. Vật đó mất các electron. C. Vật đó không có các điện tích âm. D. Vật đó nhận thêm các điện tích dương . 9 Theo quy ước ở bên ngoài dây dẫn dòng điện có chiều A Từ cực dương đến cực âm của nguồn điện C Từ vôn kế đến ampe kế B Từ cực âm đến cực dương của nguồn điện D Từ bóng đèn đến cực dương của nguồn điện 10 Đơn vị đo hiệu điện thế là A V vôn B A ampe 0 C N niu tơn D Kg kilôgam 11 Đơn vị đo cường độ dòng điện là A. V vôn B A ampe 0 C N niu tơn D Kg kilôgam 11 Sơ đồ mạch điện là A Ảnh chụp mạch điện thật B Hình biểu diễn mạch điện với các kí hiệu của yếu tố mạch điện C Hình vẽ đúng các kích thước của mạch điện D. Hình vẽ đúng như mạch điện thật nhưng được thu nhỏ 12 Việc làm nào sau đây không đảm bảo an toàn về điện A. Sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện C Ngắt cầu dao điện khi cần lắp đặt các thiết bị dùng điện B. Lắp rơle tự ngắt nối tiếp với các dụng cụ dùng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    211    1    18-04-2024
8    170    0    18-04-2024
14    169    0    18-04-2024
41    115    0    18-04-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.