tailieunhanh - Đề tài: Quản lý phòng trong khách sạn

Với kết cấu nội dung gồm 4 phần, đề tài "Quản lý phòng trong khách sạn" giới thiệu đến các bạn những nội dung về khảo sát hiện trạng và yêu cầu người dùng, phân tích chức năng của hệ thống, vẽ biểu đồ ERD và lược đồ quan hệ, thiết kế giao diện. Hy vọng nội dung đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. | Đề Tài Quản Lý Phòng Trong Khách Sạn LỜI MỞ ĐẦU Như các bạn đã biết xã hội ngày nay rất phát triển và Dịch Vụ là một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng truởng khá nhanh trong những năm gần đây ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Cùng với nó là hàng nghìn các nhà hàng khách sạn các công ty tập đoàn du lịch được xây dựng và thành lập đồng thời nhu cầu của con người cũng tăng lên. Công tác quản lý trong các nhà nghỉ hay khách sạn ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng điều đó lại chính là động lực thúc đẩy cho những người lập trình không ngừng khám phá để từ đó thiết kế ra những phần mềm phù hợp phục vụ tốt hơn cho công việc và cho cuộc sống. Là những sinh viên hiện còn dang học tập và rèn luyện trên giảng đường đại học và với kiến thức nhỏ bé của mình cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô giáo chúng em đã mạnh dạn thiết kế hệ thống phần mềm Quản Lý Phòng Trong Khách Sạn không ngoài mục đích nào khác đó là củng cố nâng cao kiến thức mà chúng em đã được học tập đồng thời giúp ích một phần cho công tác quản lý phòng trong những nhà nghỉ và khách sạn có quy mô nhỏ. Trong quá trình thiết kế chúng em đã cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt đề tài nhiên do điều kiện thời gian cũng như kiến thức còn hạn chế chương trình của chúng em còn nhiều thiếu sót rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các em xin chân thành cám ơn . . MỤC LỤC Trang Lời mở đầu. 1 PHẦN I KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH I. Tình hình nhu cầu và xu hướng phát triển 4 II. Nguồn và phương pháp điều tra 4 III. Phạm vi và hạn chế của phần mềm 5 IV. Yêu cầu phần mềm mới trong tương lai 5 PHẦN II PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG I. Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống . Phân tích biểu đồ phân cấp chức năng 5 . Biểu đồ phân cấp chức năng 6 II. Biểu đồ luồng dữ liệu . Mức Ngữ cảnh . Mức Đỉnh . Mức Dưới Đ PHẦN III VẼ BIỂU ĐỒ ERD VÀ LƯỢC ĐỒ QUAN .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN