tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7354:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7354:2003 qui định danh mục chỉ tiêu chất lượng liên quan đến tính năng sử dụng và an toàn môi trường cho các động cơ mô tô, xe máy hai bánh để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn, công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn và các mục đích khác. | TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7355 : 2003 MÔ TÔ, XE MÁY HAI BÁNH - ĐỘNG CƠ - DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG Two wheeled motorcycles, mopeds - Engines - List of quality characteristics 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định danh mục chỉ tiêu chất lượng liên quan đến tính năng sử dụng và an toàn môi trường cho các động cơ mô tô, xe máy hai bánh để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn, công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn và các mục đích khác. 2 Danh mục chỉ tiêu chất lượng . Danh mục chỉ tiêu chất lượng động cơ mô tô, xe máy liên quan đến tính năng sử dụng của động cơ xe bao gồm: - Công suất hữu ích lớn nhất, kW; - Momen xoắn lớn nhất, ; - Suất tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất, g/; - Số vòng quay lớn nhất, vg/ph; - Thời gian khởi động, s; - Khối lượng động cơ, kg; - Dung tích xy lanh, cm3; - Tuổi thọ (thời gian đến lần đại tu đầu tiên), h. Danh mục chỉ tiêu chất lượng động cơ mô tô, xe máy liên quan đến an toàn môi trường - Nồng độ cacbon monoxit (CO), % thể tích / (chế độ không tải với số vòng quay nhỏ nhất). - Nồng độ hydrocacbon (HC), ppm thể tích. - Giới hạn tiếng ồn tối đa cho phép, dB (A) / (chế độ tiếng ồn phát ra khi xe đỗ tại chỗ).

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.