tailieunhanh - Ebook Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Ngữ văn (tái bản có sửa chữa bổ sung): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Ngữ văn" do NXB Tổng hợp ấn hành cung cấp cho người đọc cấu trúc đề thi môn Ngữ văn, ôn luyện các kiến thức phần nghị luận xã hội. nội dung chi tiết. | 807 L527G KỸ THI ĐAI HOC 3 MIEN BAC TRUNG NAM NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HƠP thành phô HÕ chí minh TRAN LIEN QUANG ĐỖ THỊ YÊN Biên soạn và tuyển chọn Tái bản có sủa chữa bổ sung e- Dành cho học sinh lóp 12 luyện thi Đại học - Cao đẳng Biên soạn theo nội dung và định hướng ra đề thi mới của Bộ GD ĐT o l rrcr TRÁN LIÉN QUANG ĐỖ THỊ YÊN Biên soạn vâ tuyển chọn ỉ UỊện qidLde _ TRỨỠCKỲ THI ĐẠI HỌC 3 MIỀN BẮC TRUNG NAM N6ỮVÂN Tái bản có sửa chữa bổ sung Q Dành cho học sinh lớp 12 luyện thi Đại học - Cao đẳng c- Biên soạn theo nội dung và định hướng ra đề thi mới của Bộ GD ĐT f f ĨHƯ BĨWW ĨhuỊĨỊ I I 1 aiaiM Wils mbbXbbbb - - . - - . - oũtinóíấâư ôn luyện như thế nào để làm tốt bài thi môn Ngữ văn Dây chính là câu hỏi của không ít học sinh đang học cấp Trung học phổ thông nhất là học sinh đang học lớp 12. Dể giúp các em giảm bớt phần nào lo lắng và khó khăn trước các kỳ thi nhất là hai kỳ thi Tốt nghỉệp Trung học phổ thông và Tuyển sinh Dại học. chúng tôi đã biên soạn quyển sách Luyện Giải Dề Trước Kỳ Thỉ Đại Học 3 Miền Bắc - Trung -Nam Ngữ Văn. Sách bao gồm các phần như sau - Phần 1 Giới thiệu cấu trúc đề thi - Phần 2 Ổn luyện phần nghị luận xã hội - Phần 3 Ồn luyện phần nghị luận văn học - Phần 4 Giới thiệu một số đề thi và đáp án. Ở những tề bài thực hành thuộc phần 2 và phần 3 . chúng tôi đưa ra những gợi ý bài làm và hoặc có giới thiệu bài văn tham khảo bài đọc thêm được biên soạn tuyển chọn từ nhiều nguồn khác nhau nhằm cung cấp cho các em nhiều kiến thức và tư liệu cần thiết. Tất nhiên đây chi là những bời văn mang tính định hướng cho việc ôn luyện các em cần phải ôn luyện trên tinh thần tiếp thu có chọn lọc và sáng tạo riêng. Ngoài ra. để việc ôn luyện có hiệu quâ hơn. đặc biệt là làm tốt bài thi các em can phải ôn luyện theo sự hướng dẫn cùa quý thầy cô của mình. Mặc dù chủng tôi rất cố gắng trong việc biên soạn nhưng sách vẫn không thế tránh khôi những hạn chế. Mong quý bạn dọc thông cảm và góp ý chân thành. Chủng tôi xin chân thành cảm ơn quý tác giá dã có bài viết mà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.