tailieunhanh - Ẩn ý linh thiêng trong lễ tế Đàn Xã Tắc

Lễ tế Đàn Xã Tắc luôn được xếp vào hàng Đại tự nên nhà vua sẽ trực tiếp làm chủ tế. | Ẳn ý linh thiêng trong lễ tế Đàn Xã Tắc Lễ tế Đàn Xã Tắc luôn được xếp vào hàng Đại tự nên nhà vua sẽ trực tiếp làm chủ tế. Tế Giao-lễ tế trời đất quy mô nhất Tế Giao là lễ tế trời đất và các vị thần linh quan trọng nhất trong bờ cõi quốc gia. Bởi vậy trong chế độ quân chủ đây là lễ tế thuộc hàng Đại tự quan trọng nhất và được tiến hành hoành tráng trang trọng. Chỉ nhà vua mới có quyền làm lễ tế Giao nhằm khẳng định tính chính thống của triều đại uy quyền của Hoàng đế tuân theo mệnh trời mà cai trị dân chúng. Hầu như các triều đại phong kiến Việt Nam đều tổ chức lễ tế Giao và cho xây dựng đàn tế. Hàng năm Lễ tế Giao thường được tiến hành vào mùa xuân tại đàn Nam Giao thuộc địa phận phường Trường An thành phố Huế. Do ý nghĩa lịch sử văn hóa quan trọng cùng các giá trị nhân văn độc đáo của Lễ tế Nam Giao mà lễ hội cung đình này đã được nghiên cứu và phục dựng từng phần trong các kỳ Festival từ 2002 đến nay. Hình thức tổ chức Lễ tế Giao uy nghi hoành tráng với đầy đủ đèn đuốc cờ xí nghi trượng lễ phẩm nhưng có giảm bớt những bước nghi lễ không cần thiết hoặc không còn phù hợp trong tế Giao của Thiên tử. Chương trình lễ tế thường bao gồm 2 phần. Phần một là lễ rước bài vị từ Trai cung sang Đàn tế để đưa lên các bàn án ở Đàn. Bài vị bao gồm bài vị thờ trời đất núi sông các vị thần linh lịch đại đế vương. Phần hai là lễ tế tại đàn gồm 3 nghi thức nghênh thần tại Phương đàn tế tại Viên đàn và tống thần tại Phương đàn. Sau khi lễ tế đã xong chuông trống tại Trai cung gióng giả nổi lên. Đại nhạc nhã nhạc quân nhạc cùng nhất loạt cử hành. Kiệu vua đến cửa Bắc thì chuông trống ngưng tiếng kỳ lão phủ Thừa Thiên quỳ đón tiễn vua về Đại Nội. Đến bến sông Hương vua ngự lên thuyền thay lễ phục bằng thường phục. Thuyền ngự vừa cập bến Phu Văn Lâu lính Thị vệ Biền binh đã chực sẵn để nghênh đón. Ngự giá theo cửa Quảng Đức tiến về Ngọ Môn. Chuông trống trên lầu Ngũ phụng nổi lên. Khi ngự giá vào tới điện Cần Chánh Vua lên ngai vàng nhận lại kỳ bài do quan giữ thành đem nộp. Có thể .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.