tailieunhanh - Đề cương ôn tập HK2 Địa lý 8 - THCS Mỹ Hòa

đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Địa lý lớp 8 của trường THCS Mỹ Hòa dành cho học sinh lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra, kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. | TRƯỜNG THCS MỸ HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII TỔ SỬ - ĐỊA Môn Địa lý 8 Lưu hành nội bộ NGHIỆM 1 Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm A. 1991. B. 1994 C. 1998 D. 2000. 2 Loài người xuất hiện vào thời kỳ nào A. Đại nguyên sinh. B. Đại cổ sinh. C. Đại Trung sinh. D. Đại tân sinh. 3 Các dạng địa hình sau đây dạng địa hình nào do nước mưa hoà tan tạo thành A. Địa hình đồng bằng phù sa mới. B. Địa hình cao nguyên Badan. C. Địa hình Cácxtơ. D. Địa hình đê sông đê biển. 4 Dãy Hoàng Liên Sơn thuộc khu vực của vùng núi nào A. Vùng núi Đông Bắc. núi Trường Sơn Bắc C. Vùng núi Tây Bắc. núi và cao nguyên Trường Sơn Nam. 5 Đèo Hải Vân nằm giữa tỉnh hay thành phố nào sau đây A. Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nang. B. Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Nam. C. Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nang .D. Tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. 6 Khí hậu có mùa mưa lệch hẳn về thu đông thuộc miền khí hậu nào A. Miền khí hậu phía Bắc. B. Miền khí hậu Đông Trường Sơn. C. Miền khí hậu phía Nam. D. Miền khí hậu biển Đông. 7 Gió mùa Đông Bắc hoạt động vào thời gian nào trong năm A. Từ tháng 4 đến tháng 11. B. Từ tháng 4 đến tháng 12. C. Từ tháng 11 đến tháng 4. D. Từ tháng 10 đến tháng 4. 8 Mùa lũ từ tháng 9 đến tháng 12 thuộc trên các lưu vực sông nào A. Các sông ở Bắc Bộ. B. Các sông ở Trung Bộ. C. Các sông ở Nam Bộ. D. Tất cả các câu A B C. 9 Trong các hệ thống sông sau hệ thống sông nào dài nhất nước ta Mê Công. B. Sông Hồng. C. Sông đồng Nai. D. Sông Thái Bình. 10 Thứ tự các đèo từ Bắc vào Nam là A. Đèo Ngang đèo Mụ Giạ đèo Keo Nưa đèo LaoBảo đèo HảiVân. B. Đèo Hải Vân đèo Ngang đèo Mụ Giạ đèo Keo Nưa đèo Lao Bảo. C. Đèo Lao Bảo đèo Hải Vân đèo Mụ Giạ đèo Keo Nưa đèo Ngang. D. Đèo Keo Nưa đèo Ngang đèo Mụ Giạ đèo Lao bảo đèo Hải Vân. 11 Điểm cực bắc của nước ta thuộc địa phận tỉnh a Bắc Giang b Hà Giang c Cà Mau d Tuyên Quang 12 Nước ta có cùng biên giới trên đất liền với các quốc gia a Thái Lan Lào Cam pu chia b Trung Quốc Thái Lan Lào c Cam pu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.