tailieunhanh - Đề kiểm tra học kì 1, lớp 6 môn: Địa lý - Trường THCS Sông Mã

Bạn đang gặp khó khăn trước kì kiểm tra học kỳ và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. đề kiểm tra học kì 1, lớp 6 môn "Địa lý - Trường THCS Sông Mã" sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt. | TRƯỜNG THCS SÔNG MÃ SƠN LA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÝ LỚP 6 Thời gian làm bài 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan 4 điểm Câu 1. 2 điểm Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa ở đầu ý đúng hoặc đúng nhất trong các câu sau a Hai nửa cầu Bắc và Nam nhận được ánh sáng như nhau vào những ngày nào A. 22- 6 và 22-12. B. 21- 3 và 23- 9. c. 23- 9 và 22- 12. D. 21- 3 và 22- 6. b Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời trục của Trái Đất luôn A. giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng không đổi. B. giữ nguyên độ nghiêng và đổi hướng. C. thay đổi độ nghiêng và hướng. D. không nghiêng và không đổi hướng. c Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là A. 365 ngày. B. 366 ngày. C. 366 ngày 6 giờ. D. 365 ngày 6 giờ. d Địa hình là kết quả tác động của A. Nội lực. B. Ngoại lực. C. Nội lực và ngoại lực. D. Vận động nâng lên của Trái Đất. 1 Câu2. 1 điểm Hãy nối ý ở các ô bên trái và bên phải để nêu đúng đặc điểm của từng lớp cấu tạo của Trái Đất 1. Lớp trung gian 2. Lõi Trái Đất 3. Lớp vỏ Trái Đất a. Dày gần 3000 km. Trạng thái vật chất từ quánh dẻo đến lỏng. b. Dày trên 3000 km. Trạng thái vật chất lỏng ở ngoài rắn ở trong. c. Dày từ 5- 70 km. Vật chất ở trạng thái rắn chắc. Câu 3 1 0 điểm . Hãy chọn dấu nhỏ hơn hoặc lớn hơn điền vào ô trống giữa các tỉ lệ bản đồ sau cho đúng 1 1 ------------- 1 II. Tự luận 6 điểm Câu 4 1 0 điểm . Điền các cụm từ núi trẻ núi già vào chỗ chấm . dưới 2 hình sau cho phù hợp A B 2 Câu 5 5 điểm . Dựa vào hình vẽ dưới đây và kiến thức đã học. Hãy a. Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt trời. b. Giải thích sự hình thành mùa nóng và mùa lạnh ở các nửa cầu trên Trái Đất. Eĩình. 23. Sự vân đọng của Trái đất quanh. Mặt trời và các mùa ở Bác bán cầu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.