tailieunhanh - Ebook Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu: Phần 1

Cuốn sách "Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu" có kết cấu gồm 4 chương. Ở mỗi chương có 2 phần: Tóm tắt lý thuyết và các bài toán giải sẵn. Phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu: Chương 1 - Nội lực và biểu đồ nội lực, chương 2 - Kéo và nén. | Mục đích của Sức bền vật liệu là nhằm trang bị cho kỹ sư và sinh viên những kiến thức cần thiết để giải quyết các bài toán kỹ thuật liên quan tới các khâu từ thi công thẩm định đến thiết kế. Chính vì thế mà đặc trưng cuối cùng trong quá trình nghiên cứu của khoa học này là việc áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn và chỉ có thông qua việc ứng dụng vào thực tiễn khoa học này mới có thể đứng vững và phát triển. Sức bền vật liệu có một vị trí dặc biệt trong cơ học bởi nó đóng Va trò của một chiếc cầu nối giữa các môn khoa học cơ bản với các môn co học chuyên ngành. Hơn nữa nó lại là viên gạch dầu tiên dặt nền móng cho lĩnh vực cơ học vật rắn biến dạng - Một lĩnh vực chuyên nghiên cứu các quy luật tổng quát về sự hình thành và phát triển các tác dụng cơ học sinh ra trong lòng các vật rắn thực do tác dụng ngoài bất kỳ gây ra. Kinh nghiệm làm việc với sinh viên trong nước cũng như nước ngoài cho thấy họ gặp rất nhiều khó khán khi vận dụng lý thuyết vốn rất trim tượng và phức tạp của môn học này vào giải các bài tập dưới dạng mô hình dù đã cho sẵn và càng khó khăn hơn khi áp dụng vào các bài toán của thực tế kỹ thuật. Mặt khác phần lớn trong sô những sinh viên say mê nghiên cứu môn khoa học này thường không thoả mãn với các bài tập giải mẫu theo một khuôn mẫu cứng nhắc như vẫn thường làm trong các sách lý thuyết và bài tập hiện nay mà họ thường muốn có được những hiểu biết dột phá và sâu sắc hơn vượt ra ngoài khuôn khổ các bài giảng đang có của môn học này ỏ nước ta. Sách được biên soạn thành nhiều tập nhằm phục vụ cho công tác dạy và học trong các trường dại học kỹ thuật cho nhu cầu ôn thi cuối khóa ôn thi tuyển vào các hệ cao học nghiên cứu sinh và phục vụ cho nhu cầu tham khảo nâng cao của cán bộ giảng dạy trẻ kỹ sư đang trực tiếp thi công thẩm định và thiết kế trong các lĩnh vực công nghiệp. Với mục đích đó một mặt ngoài những 3 bái toán ở mức độ dễ và trung bình với nhiều phương án giải khác nhau phục vụ cho đông đảo sinh viên các chuyên ngành cơ khí ché tạo

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.