tailieunhanh - Ebook Giải bài tập giải tích 12 nâng cao: Phần 1 - Nguyễn Đức Trí

Phần 1 cuốn sách "Giải bài tập giải tích 12 nâng cao" do Nguyễn Đức Trí biên soạn cung cấp cho người đọc kiến thức cần nhớ và phương pháp giải các bài tập ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, . | GI-103B ĐỨC CHÍ Giải bài tập llllllllllllllllll lll Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ỮÌ103 NGUYÊN ĐỨC CHÍ ị ì ái bài fttp GIẢI TÍCH 12 NÂNG CAO THƯ VIỆN TÍNH BÌNH thuận NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LỜI NÕI ĐĂU GIẢI BÀI TẬP ĐẠI SÔ 12 được biên soạn với mục đích giúp học sinh đối chiếu và kiếm tra lại các kết quả khi thực hiện giải các bài tập trong sách giáo khoa. Muốn thế các em hây dành thời gian nhất định đế làm các bài tập trong sách sau đó đối chiếu và kiểm tra lại kết quả thực hiện. GIẲI BÀI TẬP ĐẠI Số 12 phụ huynh có thể sử dụng để kiểm tra con mình trong việc học tập và luyện tập các kiến thức và kỹ năng cơ bản. GIẢI BÀI TẬP ĐẠI SỐ 12 các đồng nghiệp có thế sử dụng để tham khảo. Mong được sự góp ý chân thành của bạn đọc gần xa. TÁC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.