tailieunhanh - Bài giảng Kỹ thuật phân tích vật liệu rắn: Ellipsometry

Bài giảng Kỹ thuật phân tích vật liệu rắn: Ellipsometry gồm 3 phần với những nội dung về các trạng thái phân cực của ánh sáng và cách biểu diễn chúng; sự thay đổi trạng thái phân cực của ánh sáng khi truyền qua các yếu tố quang học và khi phản xạ và truyền qua mẫu và màng mỏng; Ellipsometry – các loại Ellipsometer. | r nr Phân 1 CÁC TRẠNG THÁI PHÂN CỰC CỦA ÁNH SÁNG VÀ CÁCH BIỂU DIỄN CHÚNG Phân 2 SỰ THAY ĐỔI TRẠNG THÁI PHÂN CỰC CỦA Ánh Sáng KHI TRUYỀN QUA CÁC YẾU TỐ QUANG HỌC VÀ KHI PHẢN XẠ VÀ TRUYỀN QUA MẪÂU VÀ MÀNG MỎNG nr T Phân 3 ELLIPSOMETRY -CÁC LOẠI ELLIPSOMETER Phần 1. ĨKCÁC TRẠNG THÁI PHÂN cực CỦA ÁNH SÁNG CÁCH BIỂU DIỄN .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.