tailieunhanh - Bài thuyết trình Module đúc trong khuôn mẫu chảy

Bài thuyết trình Module đúc trong khuôn mẫu chảy nêu lên tổng quát các phương pháp đúc hiện nay; phương pháp đúc trong khuôn mẫu chảy; các máy trong dây chuyền đúc trong khuôn mẫu chảy của PTN. Mời các bạn tham khảo bài thuyết trình để nắm bắt nội dung chi tiết. | Thực tâp cơ khì đại cương MODULE DÚCTRONG KHUÔN MÀU CHẤY GIÁO VIÊN NGUYỄN HẢI ĐĂNG PHẠM QUANG TRUNG Chí Minh Tháng 8 2008 NEXT NỘI DUNG CHÍNH Tông quát các phương pháp Đúc hiện nay Phương pháp Đúc trong khuôn mẫu chảy Giới thiệu các máy trong dây chuyền Đúc trong khuôn mẫu chảy của PTN Tiến hành cho sinh viên thực tập Đúc trong khuôn mẫu chảy Đánh giá kết quả thực tập NEXT NỘI QUYAN . . Sinh viên thực tập phải trang bị quần áo và kính bảo hộ trước khi vào làm thí nghiệm. Nghiêm cấm đùa giỡn trong khi thực hiện các thí nghiệm. Sử dụng cân thận dụng cụ và máy móc thí nghiệm nghiêm cấm là hư bể các dụng cụ và máy móc thí nghiệm. Sinh viên thực tập có trách nhiệm bồi thường nếu làm hư bể các dụng cụ thí nghiệm. Sinh viên thực tập cần nghiên cứu kỹ tài liệu và các hướng dẫn sử dụng trước khi thao tác. Sau khi sử dụng máy phải vệ sinh máy tắt cầu sao điện rút dây cắm ra khỏi nguồn. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.