tailieunhanh - Bài giảng Kế toán quản trị - Trần Bá Trí

Bài giảng Kế toán quản trị 2 do Trần Bá Trí cung cấp cho người đọc các nội dung: Phân bổ chi phí cho các bộ phận phục vụ, thiết lập định mức chi phí, kế hoạch linh hoạt và phân tích biến động chi phí, định giá sản phẩm, dịch vụ, hoạch định vốn đầu tư dài hạn, lập và phân tích báo cáo tài chính. . | KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2 TRẦN BÁ TRÍ Đại học Cần Thơ Phân bổ chi phí cho các bộ phận phục vụ Thiết lập định mức chi phí Kế hoạch linh hoạt và phân tích biến động chi phí Định giá sản phẩm, dịch vụ Hoạch định vốn đầu tư dài hạn Lập và phân tích báo cáo tài chính Chủ đề: phân bổ chi phí cho các bộ phận phục vụ Các nguyên tắc chung để phân bổ chi phí gián tiếp đến đối tượng chịu chi phí. Các vấn đề liên quan lựa chọn căn cứ phân bổ. 3. Phân bổ các chi phí bên trong tổ chức sử dụng phương pháp trực tiếp, phương pháp bậc thang, phương pháp hỗn hợp 4. Phân bổ chi phí theo cách ứng xử Bộ phận chức năng Thực hiện mục tiêu trọng tâm của tổ chức + Cửa hàng của công ty thương mại + Phân xưởng + Phòng tín dụng + Bộ phận khám bệnh Bộ phận phục vụ Không gắn trực tiếp với bộ phận chức năng Hỗ trợ cho bộ phận chức năng + Phòng kế toán + Phòng thu mua + Phòng tổ chức + Căn tin Phân bổ chi phí dùng để thu thập và báo cáo chi phí các nguồn lực cung cấp và sử dụng cho sản xuất và các quá trình kinh doanh. Cấu trúc chi phí cho bất kỳ đối tượng chi phí nào Chi phí trực tiếp Chi phí gián tiếp (bao gồm chi phí sản xuất chung) Tổng chi phí + = Chuyển vào Phân bổ ? Tính chính xác Các bộ phận phân bổ chi phí Quá trình chuyển chi phí gián tiếp đến đối tượng chịu chi phí để xác định giá thành. Trong các công ty lớn cÓ nhiều bậc phân bổ - sự phân bổ này liên quan đến giá nội bộ hoặc giá chuyển đổi. 1. Cấp tổng công ty chi phí của văn phòng tổng công ty phân bổ cho các đơn vị trực thuộc. 2. Bên trong các bộ phận chi phí của các bộ phận được phân bổ cho các bộ phận khác để xác định các nguồn lực phân bổ lẫn nhau. Tại sao phải phân bổ chi phí? Các lý do để phân bổ: 1. Xác định giá thành cho sản phẩm, dịch vụ hoặc các bộ phận. 2. Giúp người quản lý hiểu các ảnh hưởng kinh tế của các quyết định 3. Nhắc nhở các người quản lý rằng chi phí gián tiếp tồn tại và thu nhập phải bù đắp các chi phí đó. Tại sao phân bổ chi . | KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2 TRẦN BÁ TRÍ Đại học Cần Thơ Phân bổ chi phí cho các bộ phận phục vụ Thiết lập định mức chi phí Kế hoạch linh hoạt và phân tích biến động chi phí Định giá sản phẩm, dịch vụ Hoạch định vốn đầu tư dài hạn Lập và phân tích báo cáo tài chính Chủ đề: phân bổ chi phí cho các bộ phận phục vụ Các nguyên tắc chung để phân bổ chi phí gián tiếp đến đối tượng chịu chi phí. Các vấn đề liên quan lựa chọn căn cứ phân bổ. 3. Phân bổ các chi phí bên trong tổ chức sử dụng phương pháp trực tiếp, phương pháp bậc thang, phương pháp hỗn hợp 4. Phân bổ chi phí theo cách ứng xử Bộ phận chức năng Thực hiện mục tiêu trọng tâm của tổ chức + Cửa hàng của công ty thương mại + Phân xưởng + Phòng tín dụng + Bộ phận khám bệnh Bộ phận phục vụ Không gắn trực tiếp với bộ phận chức năng Hỗ trợ cho bộ phận chức năng + Phòng kế toán + Phòng thu mua + Phòng tổ chức + Căn tin Phân bổ chi phí dùng để thu thập và báo cáo chi phí các nguồn lực cung cấp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.