tailieunhanh - Bài giảng Một số vấn đề về tư pháp quốc tế

Bài giảng "Một số vấn đề về tư pháp quốc tế" giới thiệu đến các bạn những nội dung về đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh một tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Luật. | MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh một tư pháp quốc tế Xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế Người thực hiện: Trương Thùy Linh Trần Thị Ngọc Linh Do những khác biệt cơ bản giữa các nước nên pháp luật của các nước không giống nhau. Vì thế khi có sự xung đột pháp luật giữa các quốc gia cần phải có luật chung giải quyết xung đột để giao lưu dân sự giữa các quốc gia phát triển. tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh một tư pháp quốc tế - Là những quan hệ phát sinh trong đời sống giữa giữa công dân, pháp nhân của các nước khác nhau với nhau. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế: Đối tượng điều chỉnh của tư pháp là những quan hệ phát sinh trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống có yếu tố nước ngoài. Yếu tố nước ngoài của quan hệ do tư pháp điều chỉnh thể hiện ở chỗ một bên tham gia vào các mối quan hệ này là người mang quốc tịch nước ngoài hay có nơi cư trú đóng ở các nước khác nhau . | MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh một tư pháp quốc tế Xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế Người thực hiện: Trương Thùy Linh Trần Thị Ngọc Linh Do những khác biệt cơ bản giữa các nước nên pháp luật của các nước không giống nhau. Vì thế khi có sự xung đột pháp luật giữa các quốc gia cần phải có luật chung giải quyết xung đột để giao lưu dân sự giữa các quốc gia phát triển. tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh một tư pháp quốc tế - Là những quan hệ phát sinh trong đời sống giữa giữa công dân, pháp nhân của các nước khác nhau với nhau. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế: Đối tượng điều chỉnh của tư pháp là những quan hệ phát sinh trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống có yếu tố nước ngoài. Yếu tố nước ngoài của quan hệ do tư pháp điều chỉnh thể hiện ở chỗ một bên tham gia vào các mối quan hệ này là người mang quốc tịch nước ngoài hay có nơi cư trú đóng ở các nước khác nhau hoặc khách thể của quan hệ này là vật (tài sản) nằm ở nước ngoài, hoặc những sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi quan hệ xảy ra ở nước ngoài đối với một trong số các bên đương sự. * Quan hệ tư pháp quốc tế Quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, có yếu tố nước ngoài phát sinh do tư pháp quốc tế điều chỉnh thì trở thành quan hệ tư pháp quốc tế. Các yếu tố của quan hệ tư pháp quốc tế: chủ thể, khách thể và nội dung. Chủ thể Khách thể Nội dung Công dân, pháp nhân thuộc các nước khác nhau có năng lực pháp lí và năng lực hành vi Nhà nước là chủ thể đặc biệt Vật trong quan hệ mua bán, quan hệ thừa kế Hành vi trong quan hệ chuyên chở, dịch vụ, quyền tác giả, danh dự Uy tín trong quan hệ nhân thân phi tài sản Quyền lợi và ý nghĩa của các chủ thể được quy định trong quan hệ đó Quyền của chủ thể này tương đương với nghĩa vụ của chủ thể kia Phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế: Là biện pháp tác động đến cách cư xử của các chủ thể, nhằm hướng tới các hành vi, các quan hệ của họ phát .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    236    0    25-02-2024
31    217    0    25-02-2024
9    196    0    25-02-2024
44    174    0    25-02-2024
37    156    0    25-02-2024
37    120    0    25-02-2024
14    108    0    25-02-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.