tailieunhanh - Bài giảng Công nghệ xử lý nước cấp: Chương 2

Dưới đây là bài giảng Công nghệ xử lý nước cấp: Chương 2, mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt thêm những kiến thức về sơ đồ công nghệ xử lý nước, các phương pháp xử lý nước. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Môi trường và những ngành có liên quan. | CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP TS. Trần Văn Quy 1 Chương 2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước các phương pháp xử lý nước CÁC NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC Xử lý nước là quá trình làm thay đổi thành phần tính chất nước tự nhiên theo yêu cầu của các đối tượng sử dụng phụ thuộc vào thành phần tính chất của nước nguồn và yêu cầu chất lượng của nước của đối tượng sử dụng.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN