tailieunhanh - Ebook Luyện cách lập luận trong đoạn văn nghị luận cho học sinh phổ thông: Phần 1

Cuốn sách "Luyện cách lập luận trong đoạn văn nghị luận cho học sinh phổ thông" cung cấp các kiến thức giúp người đọc hoàn thiện những kỹ năng xây dựng đoạn văn nói chung và xây dựng đoạn văn nghị luận nói riêng. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách. | NGUYÊN QUANG NINH Chủ biên NGUYỀN THỊ BAN - TRAN HỮU PHONG NGUYỀN QUANG NINH chủ biên NGUYỄN THI BAN - TRẦN HỮU PHONG LUYỆN CÁCH LẬP LUẬN TRONG ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG NHÀ XUẤT BẢN ĐAI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI - 2000 Chịu trách nhiệm xuất bản Giám đốc NGUYỄN VÀN THOA Tổng biên tập NGUYEN THIỆN GIÁP Biên tập NGUYỄN HỐNG NGA BÙI THU TRANG Đọc và sưa bán in ĐINH QUANG HÚNG Trình bày bìa NGỌC ANH LUYỆN CÁCH LẬP LUẬN TRONG ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Mã số - In cuỏn. tại Công tỵ In và Văn hóa phẩm Bộ Vãn hóa - Thông tin. Sô xuất ban 78 746 CXB. sỏ trích ngang 08 KH XB In xong và nộp hiu chiếu quý I năm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.