tailieunhanh - Đề kiểm tra học kì 2, lớp 6 môn: Địa lí - Đề số 2

Kì thi học kỳ là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh. Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2, lớp 6 môn "Địa lí - Đề số 2" giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn. . | ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ HỌC KÌ II LỚP 6 Đề số 2 Thời gian làm bài 45phút A. MA TRẬN BẢNG HAI CHIỀU 2 Các chủ đề nội dung Các mức độ tư duy Tổng điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng kĩ năng I. Lớp nước 1. Sông Câu 1a 0 5 đ 0 5 điểm 2. Một số hình thức vận động của nước biển và đại dương nguyên nhân của chúng Câu 1c 0 5 đ Câu 2 1 5đ Câu 1b 0 5 đ 2 5 điểm 3. Độ muối của nước biển và đại dương Câu 3 1 0 đ 1 0 điểm II. Lớp đất và lớp vỏ sinh vật 1. Các nhân tố hình thành đất Câu 4 3 0 đ 3 0 điểm 2. Ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên đến sự phân bố thực vật Câu 5a 1 0 đ Câu 5a 0 5 đ 1 5 điểm 3. Mối quan hệ giữa thực vật và động vật Câu 5b 1 0 đ Câu 5b 0 5 đ 1 5 điểm Tổng điểm 2 0 điểm 6 0 điểm 2 0 điểm 10 điểm 1 B. NỘI DUNG ĐỀ I . Trắc nghiệm khách quan 3 điểm Câu 1 1 5 điểm Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đúng trong các câu sau a Lưu lượng của một con sông là A. lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó. B. lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó trong một giây đồng hồ. C. lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. D. lượng nước chảy trong lòng sông ở một địa điểm nào đó trong một giây đồng hồ. b Sóng biển là hiện tượng A. dao động thường xuyên có chu kì của nước biển. B. chuyển động của nước biển từ ngoài khơi xô vào bờ. C. dao động tại chỗ của lớp nước trên mặt biển. D. chuyển động của lớp nước biển trên mặt. c Hiện tượng triều cường thường xảy ra vào các ngày A. không trăng đầu tháng và trăng lưỡi liềm đầu tháng. B. trăng tròn giữa tháng và không trăng đầu tháng. C. trăng tròn giữa tháng và trăng lưỡi liềm đầu tháng. D. trăng lưỡi liềm đầu tháng và trăng lưỡi liềm cuối tháng. Câu 2 1 5 điểm Ghép mỗi ý ở bên trái với một ý ở bên phải cho đúng Các hình thức vận động của nước biển Nguyên nhân của mỗi hình thức 1. Sóng 2. Sóng thần 3. Thuỷ triều a. Động đất ngầm dưới đáy biển b. Gió c. Sức hút của Mặt Trăng d. Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời 2 II

TỪ KHÓA LIÊN QUAN