tailieunhanh - Tiếp thị địa phương: Tại sao không?

Cạnh tranh được định hình ở bốn cấp độ: toàn cầu, quốc gia, địa phương và doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta bàn về khả năng cạnh tranh ở cấp địa phương. | Tiếp thị địa phương Tại sao không Cạnh tranh được định hình ở bốn cấp độ toàn cầu quốc gia địa phương và doanh nghiệp. Trong bài viết này chúng ta bàn về khả năng cạnh tranh ở cấp địa phương. Tiếp thị cái đặc biệt của địa phương Giống như tiếp thị sản phẩm nhưng sản phẩm địa phương phải được hiểu là đất đai thổ nhưỡng vị trí địa lý lịch sử văn hoá kinh tế . và cả con người của vùng đất đó. Sản phẩm địa phương có đặc tính là hiếm không dịch chuyển không trùng lắp và tính đặc thù rất cao. Bởi vậy nó đòi hỏi cách tiếp thị cũng phải độc đáo linh hoạt và khác biệt. Tiếp thị địa phương là những hoạt động giới thiệu với các nhà đầu tư kinh doanh khách du lịch khách vãng lai . những cái có đặc biệt của địa phương mình mà các địa phương khác dù muốn cũng khó có thể cạnh tranh được. Những sản phẩm bình thường của địa phương như một hòn đá thiên nhiên cũng có thể thổi được vào nó một cái hồn - biến nó thành hòn vọng phu - chẳng hạn. Hòn đá bỗng nhiên huyền hoặc và trở thành nguồn lợi cho thị trường tại chỗ. Xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương là tìm cách phát huy những đặc thù riêng của địa phương mình nhằm hấp dẫn những thị trường và khách hàng muốn nhắm tới vì thế nó phải dựa trên tiêu chí coi nhà đầu tư và khách hàng là trọng tâm. Cạnh tranh giữa các địa phương với nhau không chỉ là chất lượng sản phẩm và giá cả rẻ mà còn cạnh tranh bằng cơ chế - chính sách sự tận tụy - chuyên nghiệp của bộ máy nhà nước thái độ ứng xử văn minh lịch sự của người dân uy tín của doanh nhân và thương hiệu của doanh nghiệp. Làm như thế nào Tiếp thị địa phương phải do người đứng đầu địa phương cầm trịch như người nhạc trưởng điều khiển một dàn nhạc khổng lồ. Người tham gia hoà nhạc là tất cả cán bộ - công nhân viên chức nhà nước tất cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và toàn bộ cư dân của địa phương. Vì lẽ này tiếp thị địa phương đòi hỏi tính cộng đồng rất cao của xã hội dân sự và tính minh bạch công khai của nhà nước cả địa phương là một thực thể hài hoà thống nhất thân thiện với .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.