tailieunhanh - Bài giảng Công nghệ xử lý nước cấp: Chương 1

Bài giảng Công nghệ xử lý nước cấp: Chương 1 do TS. Trần Văn Quy biên soạn sau đây cung cấp cho các bạn những kiến thức về thành phần tính chất nước thiên nhiên, đánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho vùng dân cư. | CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP TS. Trần Văn Quy 1 NỘI DUNG BÀI GIẢNG J Chương 1. Thành phần tính chất nước thiên nhiên đánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho vùng dân cư J Chương 2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước các phương pháp xử lý nước J Chương 3. Quy hoạch tổng thể nhà máy nước 2 Chương 1. Thành phần tính chất nước thiên nhiên đánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho vùng dân cư . Đặc điểm thành phần tính chất nước mặt nước ngầm dùng làm nguồn cấp nước sinh hoạt . Nước mặt Sông hồ biển . Nguồn nước ngầm . Ảnh hưởng của các chất đối với chất lượng nước sự ô nhiễm nước. . Các tác nhân và thông số hoá lý gây ô nhiễm nguồn nước. . Các tác nhân và thông số hoá học gây ô nhiễm nguồn nước . Các tác nhân sinh học gây ô nhiễm nguồn nước . Các chĩ tiêu hay thông số đánh giá chất lượng nước . Các chỉ tiêu vật lý . Các thông số hoá học Các chỉ tiêu vi sinh . Nồng độ giới hạn cho phép của các chất độc hại trong nguồn nước phục vụ cấp nước cho sinh hoạt. . Tự học

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.