tailieunhanh - Bài giảng Công nghệ chế tạo các vật liệu từ cấu trúc Nano

Bài giảng Công nghệ chế tạo các vật liệu từ cấu trúc Nano giới thiệu tới các bạn những nội dung về kỹ thuật mạ điện, phương pháp bay bốc nhiệt, Epitaxy chùm phân tử, ứng dụng, phún xạ catốt (sputtering), bản chất quá trình phún xạ,. Mời các bạn tham khảo. | CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC VẬT LIỆU TỪ CẤU TRÚC NANO PRODUCTION METHODS Sputtering Inert Gas Condensation IGC Plasma Vapor Deposition PVD Condensed Vapor Deposition CVD Pulsed Laser Deposition PLD Chemical Precipitation from Solution Ion Replacement Reduction Sol Gel Chemistry Solid Solution Precipitation Rapid Solidification RSP Mechanical Alloying MA Electrodeposition Filling of Nanopores Dip Pen Lithography Nanoimprint Lithography NIL Atomic Force Microscope Self Assembled Monolayers SAMs QUANTUM CORRAL Fe atoms on Cu AFM - D. Eigler IBM NIL - s. Chou Princeton PRODUCTION METHODS Mechanical Alloying Plasma or Vapor Deposition Dip Pen Lithography Chad Mirkin Northwestern Univ.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN