tailieunhanh - Bảo mật thông tin: Chuyện sống còn của doanh nghiệp

Trong một nền kinh tế toàn cầu hóa như hiện nay thì vấn đề thông tin được xem là sự sống còn đối với các doanh nghiệp. Thế nhưng, rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề bảo mật thông tin và những nguy cơ có thể xảy ra từ việc rò rỉ thông tin trong chính nội bộ của doanh nghiệp mình. | Bảo mật thông tin Chuyện sống còn của doanh nghiệp Trong một nền kinh tế toàn cầu hóa như hiện nay thì vấn đề thông tin được xem là sự sống còn đối với các doanh nghiệp. Thế nhưng rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề bảo mật thông tin và những nguy cơ có thể xảy ra từ việc rò rỉ thông tin trong chính nội bộ của doanh nghiệp mình. Theo một số liệu thống kê về vấn đề bảo mật thông tin của Tổ chức chứng nhận TỦVRheinland Việt Nam cho biết mỗi năm có trên hồ sơ của các bệnh viện bị tìm thấy trong thùng rác mật khẩu của các tài khoản Internet bị công bố trên mạng 25 người từ phòng phát triển kinh doanh của công ty này chuyển sang công ty đối thủ các ngân hàng phải trả hàng triệu USD do bị tấn công vào hệ thống giao dịch nghiệp vụ và số tài khoản tín dụng cá nhân bị trộm một số bị công bố trên Web. Bảo mật thông tin - vấn đề nóng bỏng Bảo mật thông tin hiểu đúng là gì Ông Hans-Joachim Roderfeld Tổng giám đốc Tổ chức chứng nhận TỦVRheinland tại Việt Nam cho biết Bảo mật thông tin là duy trì tính bảo mật tính trọn vẹn và tính sẵn sàng của thông tin. Bảo mật nghĩa là đảm bảo thông tin chỉ được tiếp cận bởi những người được cấp quyền tương ứng. Tính trọn vẹn là bảo vệ sự chính xác hoàn chỉnh của thông tin và thông tin chỉ được thay đổi bởi những người được cấp quyền. Tính sẵn sàng của thông tin là những người được quyền sử dụng có thể truy xuất thông tin khi họ cần . Theo một cuộc khảo sát về vấn đề bảo mật thông tin của tổ chức nghiên cứu thị trường EY có 66 các công ty được hỏi cho biết họ gặp các vấn đề về bảo mật thông tin 65 bị tấn công bởi nhân viên nội bộ 49 chưa xem bảo mật thông tin là ưu tiên hàng đầu 40 không nghiên cứu về các vấn đề rủi ro trong bảo mật. Trong khi đó với những lĩnh vực quan trọng có khả năng bị ảnh hưởng lớn do rò rỉ thông tin mang lại như vừa nêu thì chưa có sự đầu tư cân xứng cho bảo mật thông tin. Chỉ có ngành công nghệ là chi khoảng 22 6 từ ngân sách IT cho bảo mật thông tin còn các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.