tailieunhanh - Ebook Giải bài tập giải tích 12: Phần 1 (Bản năm 2010)

Phần 1 cuốn sách "Giải bài tập giải tích 12" giới thiệu tới người đọc các kiến thức căn bản, phương pháp giải các bài tập và một số bài tập trắc nghiệm về: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit. . | WCWẾN au t. NGUYỄN VŨ THANH - TRẤN MINH CHIÊN íiÂi tất GiAinciil2 Dlffl CEG Hà HỘI NHÀ XUẤĨ BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Đơn vị liên kết Công ty SMA hoa hổng ời nổi đẩu Quyến sách GIẢI BÀI TẬP GIẢI TÍCH 12 này được biên soạn theo chương trình sảch giáo khoa hiện hành nhàm giúp các em cỏ tài liệu tham khào dể ôn tập củng cổ kiến thức đổng thời vận dụng dể làm nhừng bài tập có dạng tương tự hoặc nâng cao đạt kết quả tốt. Quỹ thầy cô và quỷ phụ huynh có thể xem quyển sách này như tài liệu tham khảo thẻm. Chủng tôi mong đón nhận ý kiến xây dựng từ quý dộc giả. TẮC GIẢ GB1 GIAI TÍCH 12

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.