tailieunhanh - Đề kiểm tra học kì 1, lớp 6 môn: Địa lí - Đề số 1

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí đề kiểm tra học kì 1, lớp 6 môn "Địa lí - Đề số 1" dưới đây để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. | ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ HỌC KÌ I LỚP 6 Đề số 1 Thời gian làm bài 45phút A. MA TRẬN BẢNG HAI CHIỀU Các chủ đề nội dung Các mức độ tư duy Tổng điểm Nhận biết Thông hiểu Vậndụng kĩ năng 1. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất Câu 1a 0 5 đ Câu 1b 0 5 đ 1 0 điểm 2. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả Câu 3b 3 5 đ Câu 3a 1 đ 4 5 điểm 3. Sự phân bố lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất Câu 1c 0 5 đ 0 5 điểm 4. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất Câu 1d 0 5 đ 0 5 điểm 5. Địa hình bề mặt Trái Đất Câu 2 1 đ 1 0 điểm 6. Núi lửa và động đất Câu 4b 1 5 đ Câu 4a 1 đ 2 5 điểm Tổng điểm 3 0 điểm 5 5 điểm 1 5 điểm 10 điểm 1 B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan 3 điểm Câu 1 2 điểm Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đúng trong các câu sau a Mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm do A. Mặt trời mọc ở đằng Đông lặn ở đằng Tây. B. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Đông sang Tây. C. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. D. Trái Đất chuyển động từ Đông sang Tây. b Việt Nam ở khu vực giờ thứ 7 khi Luân Đôn là 2 giờ thì ở Hà Nội là A. 5 giờ. B. 7 giờ. C. 9 giờ. D. 11giờ. c Đại dương chiếm khoảng mấy phần diện tích bề mặt Trái Đất A. 1 phần 3. B. 2 phần 3. C. 2 phần 4. D. 3 phần 4. d Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt đất là A. tạo ra các nếp uốn. B. tạo ra các đứt gãy. C. làm cho địa hình bề mặt đất thêm gồ ghề. D. san bằng hạ thấp địa hình. Câu 2 1 điểm Chọn các cụm từ cho trước trong ngoặc đỉnh nhọn đỉnh tròn trên 500m 200m nhô cao mực nước biển điền vào những chỗ chấm . để có khái niệm đúng về núi. Núi là một dạng địa hình. 1 .rõ rệt trên mặt đất. Độ cao của núi thường trên. 2 .so với. 3 . có. 4 . sườn dốc. 2 II. Tự luận 7 điểm Câu 3 4 5 điểm Dựa vào hình vẽ dưới đây và kiến thức đã học Hãy cho biết a Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng nào Nhận xét về độ nghiêng và hướng nghiêng của trục Trái Đất vào các ngày hạ chí đông chí xuân phân và thu phân. b Nguyên nhân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.