tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7346:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7346:2003 qui định yêu cầu và phương pháp thử đèn chiếu sáng phía trước lắp các đèn sợi đốt halogen (HS2) của xe máy và những xe được phân loại là xe máy. nội dung chi tiết. | .