tailieunhanh - Bài giảng Incoterms 2010 - Cơ sở giao hàng quốc tế của ICC

Bài giảng "Incoterms 2010 - Cơ sở giao hàng quốc tế của ICC" trình bày các nội dung: Khái niệm, mục đích và phạm vi áp dụng Incoterms, nội dung Incoterms 2010, điểm mới của Incoterms 2010 so với Incoterms 2000, lưu ý khi sử dụng Incoterms 2010. nội dung chi tiết. | INCOTERMS 2010 Cơ sở giao hàng quốc tế của ICC INCOTERMS 2010 Khái niệm mục đích và phạm vi áp dụng INCOTERMS Nội dung INCOTERMS 2010 Điểm mới của Incoterms 2010 so với Incoterms 2000 Lưu ý khi sử dụng Incoterms 2010 KHÁI NIỆM INCOTERMS International Commercial Terms là bộ tập quán quốc tế giải thích về các điều kiện thương mại quy định nghĩa vụ người mua và người bán trong quá trình giao nhận hàng hóa hữu hình. Incoterms ấn bản năm 2000 được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các nước tham gia vào hoạt động XNK hàng hóa quốc tế. Ấn bản mới nhất hiện nay là Incoterms 2010 có hiệu lực sử dụng ngày 1 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.