tailieunhanh - Đề kiểm tra số 2 môn: Tiếng Anh 5 - Trường Tiểu học Liên Hương 1 (Năm học 2015-2016)

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí đề kiểm tra số 2 môn "Tiếng Anh 5 - Trường Tiểu học Liên Hương 1" năm học 2015-2016 dưới đây để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. | VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN HƯƠNG 1 Lớp 5 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 Họ và tên . Thời gian 35 phút Marks Speaking Total PART 1 LISTENING 15 minutes Question 1. Listen and draw the line 1pt Question 2. Listen and write the words 1 5pt Tom What s your favourite s_____rt Quan Quan It s t__le t_nni_s. Quan What about you Tom I don t like sport. I prefer game. Quan What s your favourite game Tom It s Fa_m Town a computer game Quan Oh I don s know that game. Have you got it in your c_mput_r Tom Yes of co_rse. l VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí Question 3. Listen and number PART 2 READING AND WRITING 15 minutes Question 4 Look and read. Put a tick or a cross in the box. 1pt They re play suttlecock sport. I m reading The Starfruit Tree. Snow White is beautiful and gentle. I like play hide-and-seek VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí Question 5 Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. 3pt wmismngi Lia Aabb____________ mlania mniabdot______________ icnpci elehapnt_______________ akraet _______________ kagnaoro Darong Bllas________ essch ale PART 3 SPEAKING 5 minutes 1pt Comment

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.