tailieunhanh - Ebook Kỹ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Giải tích 12: Phần 1

Mỗi chương trong cuốn "Kỹ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Giải tích 12" được trình bày theo bố cục tóm tắt sách giáo khoa và phương pháp giải các dạng toán cơ bản. Phần 1 cuốn sách trình bày chương 1 - Ứng dụng của đạo hàm. nội dung chi tiết. | K300T ThS. NGUYỄN DUY HIẾU oán Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - TP. Hồ Chí Minh Kí THUẬT giải nhanh bài tnán hav khó BÔI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CHUYÊN TOÁN LUYỆN THI ĐẠI HỌC iiiiiiiiiiIiipraiỊỊiiiiiỉi KiơìT r ThS. NGUYỄN DUY HIẾU Gỉ chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - TP. Hố Chí Minh giải nhanh bài toán hay khó BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CHUYÊN TOÁN LUYỆN THI ĐẠI HỌC NHÀ XUẤT BẢN BẠI HỌC quủc GIA HÀ NỘI Hà Nội NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Quốc GIA HÀ NỘI 16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện thoại Biên tập - Chế bản 04 39714896 Hành chính 04 39714899 Tổng Biên tập 04 39715011 Fax 04 39729436 Chịu trách nhiệm xuất bản Giám đốc - Tổng biên tập TS. PHẠM THỊ TRÂM Bièn tập ĐÀNG DƯƠNG Chế bản NHÀ SÁCH HồNG ÂN Trình bày bìa NHÀ SÁCH HỒNG ÂN Đôi tác liên kết xuất bản NHÀ SÁCH HÔNG ÂN SÁCH LIÊN KÊT Kĩ thuật giải nhanh Bài toàn hay và khó giải tích 12 Mã số 1L- 444ĐH2014 In cuốn khổ 17 X 24cm tại Công ti cổ phần Văn hoá Văn Lang. Số xuất bản 1431 -2014 CXB 17-240 ĐHQGHN ngày 21 7 2014. Quyết định xuất bản số 451LK-TN QĐ - NXBĐHQGHN ngày 24 7 2014. In xong và nộp lưu chiểu quý III năm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN