tailieunhanh - Bài giảng Một số hư hỏng thông thường trong mạch điện

Hư hỏng thuộc mạch động lực, hư hỏng thuộc mạch điều khiển, thuyết minh mạch điện là những nội dung chính trong bài giảng "Một số hư hỏng thông thường trong mạch điện". nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết. | MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Y/ ĐỔI NỐI DÙNG RƠ LE THỜI GIAN MẠCH ĐỘNG LỰC MẠCH ĐIỀU KHIỂN 380V-AC A B C A1 B1 C1 ATM KY A B C Z X Y K K RN RN M D K CC 1 3 5 9 4 13 K 7 KY KY 11 2 RTH KY K RTH 220V-AC C1 K MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Y/ ĐỔI NỐI DÙNG RƠ LE THỜI GIAN RN M D K CC 1 3 5 9 4 13 K 7 KY KY 11 2 RTH KY K RTH 220V-AC A B C A1 B1 C1 C1 ATM KY A B C Z X Y K NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG KY K RTH K RN 380V AC 3PHASE ĐÓNG CẤP NGUỒN CHO MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ẤN NÚT MỞ MÁY M ĐỘNG CƠ KHỞI ĐỘNG SAO K K RTH KY SAU KHOẢNG THỜI GIAN CHỈNH ĐỊNH, RTH TÁC ĐỘNG ĐỔI NỐI TAM GIÁC ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC ỔN ĐỊNH ẤN NÚT DỪNG D ĐỘNG CƠ NGỪNG LÀM VIỆC MỘT SỐ HƯ HỎNG THÔNG THƯỜNG TRONG MẠCH ĐIỆN 1. HƯ HỎNG THUỘC MẠCH ĐỘNG LỰC 2. HƯ HỎNG THUỘC MẠCH ĐIỀU KHIỂN a. Ngắn mạch trong đông cơ b. Quá tải động cơ c. Sự cố mất pha d. Rơle nhiệt không tác động e. Hệ thống tiếp điểm chính Contactor không tác động (hoặc tác động kém). a. Không thực hiện đổi nối b. Hệ thống tiếp điểm phụ Contactor không tác động (hoặc tác . | MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Y/ ĐỔI NỐI DÙNG RƠ LE THỜI GIAN MẠCH ĐỘNG LỰC MẠCH ĐIỀU KHIỂN 380V-AC A B C A1 B1 C1 ATM KY A B C Z X Y K K RN RN M D K CC 1 3 5 9 4 13 K 7 KY KY 11 2 RTH KY K RTH 220V-AC C1 K MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Y/ ĐỔI NỐI DÙNG RƠ LE THỜI GIAN RN M D K CC 1 3 5 9 4 13 K 7 KY KY 11 2 RTH KY K RTH 220V-AC A B C A1 B1 C1 C1 ATM KY A B C Z X Y K NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG KY K RTH K RN 380V AC 3PHASE ĐÓNG CẤP NGUỒN CHO MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ẤN NÚT MỞ MÁY M ĐỘNG CƠ KHỞI ĐỘNG SAO K K RTH KY SAU KHOẢNG THỜI GIAN CHỈNH ĐỊNH, RTH TÁC ĐỘNG ĐỔI NỐI TAM GIÁC ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC ỔN ĐỊNH ẤN NÚT DỪNG D ĐỘNG CƠ NGỪNG LÀM VIỆC MỘT SỐ HƯ HỎNG THÔNG THƯỜNG TRONG MẠCH ĐIỆN 1. HƯ HỎNG THUỘC MẠCH ĐỘNG LỰC 2. HƯ HỎNG THUỘC MẠCH ĐIỀU KHIỂN a. Ngắn mạch trong đông cơ b. Quá tải động cơ c. Sự cố mất pha d. Rơle nhiệt không tác động e. Hệ thống tiếp điểm chính Contactor không tác động (hoặc tác động kém). a. Không thực hiện đổi nối b. Hệ thống tiếp điểm phụ Contactor không tác động (hoặc tác động kém). MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Y/ ĐỔI NỐI DÙNG RƠ LE THỜI GIAN RN M D K CC 1 3 5 9 4 13 K 7 KY KY 11 2 RTH KY K RTH A B C A1 B1 C1 C1 ATM KY A B C Z X Y K MỘT SỐ HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP : K K RN 380V AC 3PHASE K K NGẮN MẠCH 2 PHASE K K HỆ THỐNG ĐƯỢC NGẮT RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN SỰ CỐ NGẮN MẠCH ATM TÁC ĐỘNG a. Sù cè ng¾n m¹ch Ở ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG ĐỘNG CƠ ĐANG LÀM VIỆC ỔN ĐỊNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Y/ ĐỔI NỐI DÙNG RƠ LE THỜI GIAN RN M D K CC 1 3 5 9 4 13 K 7 KY KY 11 2 RTH KY K RTH A B C A1 B1 C1 C1 ATM KY A B C Z X Y K MỘT SỐ HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP : K RN 380V AC 3PHASE K K K SỰ CỐ QUÁ TẢI Phần tử đốt nóng tác động Tiếp điểm rơle nhiệt mở ra ngắt điện hệ thống điều khiển b. Sù cè qu¸ t¶i MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Y/ ĐỔI NỐI DÙNG RƠ LE THỜI GIAN RN M D K CC 1 3 5 9 4 13 K 7 KY KY 11 2 RTH KY K RTH A B C A1 B1 C1 C1 ATM KY A B C Z X Y K KY K RTH K RN 380V AC 3PHASE ĐÓNG CẤP NGUỒN CHO MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ẤN NÚT MỞ MÁY M THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ K K RTH KY SAU KHOẢNG THỜI GIAN .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.