tailieunhanh - Tình báo khách hàng – không đơn thuần là một thuật toán

Các công ty năng động không ngừng thu thập những dữ liệu chi tiết về khách hàng và nỗ lực tiến hành khảo sát kỹ lưỡng các thông tin thu được để vén bức màn các trải nghiệm của người tiêu dùng đối với những sản phẩm/dịch vụ mà họ đang cung cấp. | Tình báo khách hàng -không đơn thuần là một thuật toán Các công ty năng động không ngừng thu thập những dữ liệu chi tiết về khách hàng và nỗ lực tiến hành khảo sát kỹ lưỡng các thông tin thu được để vén bức màn các trải nghiệm của người tiêu dùng đối với những sản phẩm dịch vụ mà họ đang cung cấp. Việc điều tra thu thập thông tin về khách hàng không đơn thuần là một thuật toán với những công thức cố định phân tích các dữ liệu theo một cách thức như nhau và hy vọng thấy được điều gì đó mới mẻ. Hoạt động này đòi hỏi những công cụ và kỹ thuật thích hợp nhằm thu được những phân tích tổng quát trong một thời gian ngắn. Sau đó các công ty sẽ sử dụng những thông tin này như các dữ liệu kinh doanh nhằm giúp họ đưa ra những quyết định hợp lý về tính năng sản phẩm nỗ lực tiếp thị hoặc mức độ dịch vụ. Tuy nhiên phần lớn các trường hợp các công ty thường sử dụng những kỹ thuật khảo sát dữ liệu định lượng để biết được những chiều hướng suy nghĩ tình cảm của khách hàng xác định tầm quan trọng của vấn đề hay cơ hội và đánh giá chất lượng dịch vụ hiện tại. Ví dụ các nhà lãnh đạo tiếp thị - những người muốn đào sâu các dữ liệu để hiểu khách hàng tốt hơn nhằm cải tiến nâng cao lợi nhuận - luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh tìm kiếm các con số thống kê và quan tâm tới những phản hồi từ phía khách hàng. Những nỗ lực này có thể cho các nhà tiếp thị biết công việc kinh doanh được thiết lập và thực hiện hiệu quả ra sao giúp họ nhận ra những bộ phận nào không đạt được doanh thu như mong đợi. Tuy nhiên những kỹ thuật này thường thất bại trong việc cung cấp đủ các thông tin cần thiết cho các lãnh đạo công ty khi họ muốn xác định đâu là hành động chuẩn xác nhất. Để nâng tầm những nỗ lực khảo sát dữ liệu khách hàng truyền thống các nhà tiếp thị ngày nay sử dụng một vài công cụ và kỹ thuật mới qua đó bổ sung những phân tích định tính. Những phương thức đơn nhất như phân tích video và phác hoạ cuộc sống thường nhật đã mang lại những kết quả phân tích kinh doanh sâu rộng hơn giúp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN