tailieunhanh - Ebook Kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm Vật lí 12 (Tập 1): Phần 1

Cuốn sách "Kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm Vật lí 12 (Tập 1)" hệ thống hóa kiến thức lý thuyết và luyện tập cách trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Phần 1 cuốn sách trình bày các chủ đề: Động lực học vật rắn, dao động cơ. nội dung chi tiết. | 530 076 . NGUYỄN QUANG LẠC s. NGUYỄN THỊ NHỊ - TS. CHU VAN LANH K300T Kỉ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÌ 12 . ĐỘNG Lực HỌC VẬT RẮN DAO Động Cỡ SÓNG Cơ DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIẾỮ Dành cho học sinh lớp 12 chương trình chuẩn và nâng cao Ôn tập và nâng cao kĩ năng làm bài Biên soạn theo nội dung và cấu trúc để thi của bộ GD ĐT GIA HÀ NỘI TH NGUYEN THỊ NHỊ - TS. CHU VAIN UAINH K5CỮT Kỉ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VAT Lí 12 ĐỘNG Lực HỌC VẬT RẮN DAO ĐỘNG CỜ SÓNG Cơ DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIẾỦ Dành cho học sinh lớp 12 chương trình chuẩn và nâng cao Ôn tập và nâng cao kĩ năng làm bài Biên soạn theo nội dung và cáu trúc để thi của bộ GD ĐT THƯ VIỆN TỈNH BỈNH THUẬN OOT QDG N Nf I NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LỜI NÓI ĐÀU Quyển sách này giúp các em học sinh lớp 12 và các em đang ôn luyện đê thi CĐ - ĐH hệ thông hóa kiến thức lý thuyết và luyện tập cách trá lời câu hói trắc nghiệm. Kiến thức lý thuyết được hệ thông hóa theo chuẩn chương trình. Bài tập trắc nghiệm được phân thành các dạng phù hợp với nội dung lý thuyết và một sô cách giải đặc biệt được cập nhật một cách kịp thời từ các đề thi thừ đại học của các trường như THPT chuyên Phan Bội Châu THPT chuyên Đại học Vinh THPT chuyên ĐHSP Hà Nội . và đề thi CĐ - ĐH các năm gần đây kê cả đề thi CĐ- ĐH năm 2013 vừa qua. Một sô bài tập khó được đánh dấu đê các em lưu ý khi đọc. Quyên sách được tách thành hai tập để có đủ dung lượng cho việc chuyển tải nội dung lý thuyết và khôi lượng bài tập đầy đủ phong phú. Tập 1 bao gồm - Chù đề 1 Động lực học vật rắn - Chú đề 2 Dao động cơ - Chủ đề 3 Sóng cơ - Chú đề 4 Dao động và sóng điện từ - Chú đề 5 Dòng điện xoay chiều Tập 2 bao gồm - Chú đề 6 Tính chất sóng ánh sáng - Chù đề 7 Lượng tử ánh sáng - Chú đê 8 Thuyết tương đôì hẹp - Chú đề 9 Vật lý hạt nhân nguyên từ - Chủ đề 10 Từ vi mô đến vĩ mô Đê có kiến thức vững chắc và luyện được cách giải bài tập các em không nên chi đọc quyến sách này bằng mắt như đọc tiểu thuyết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.