tailieunhanh - Đề kiểm tra cuối năm có đáp án môn: Khoa học 4 - Trường Tiểu học Kim An (Năm học 2013-2014)

Sau đây là đề kiểm tra cuối năm có đáp án môn "Khoa học 4 - Trường Tiểu học Kim An" năm học 2013-2014 mời các bậc phụ huynh, thí sinh và thầy cô giáo cùng tham khảo để để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. | PHÒNG GD ĐT HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG TH KIM AN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC LƠP 4 Năm học 2013 - 2014 Môn Khoa học Thời gian làm bài 40 phút Họ và tên học sinh . Lớp4. Trường Tiểu học Kim An. Họ và tên giáo viên dạy môn kiểm tra . Họ tên giáo viên coi kiểm tra Họ tên giáo viên chấm bài kiểm tra Điểm bài kiểm tra Nhận xét của giáo viên chấm Câu 1 Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng nhất. Trong quá trình quang hợp thực vật hấp thụ khí nào A. Khí ô - xi B. Khí Ni-tơ C. Khí các - bô - níc Câu 2 Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng nhất. Trong quá trình quang hợp thực vật thải ra khí nào A. Khí ô - xi B. Khí Ni - tơ C. Khí các - bô - níc Câu 3 Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng nhất. Trong quá trình hô hấp thực vật hấp thụ khí nào A. Khí ô - xi B. Khí Ni - tơ C. Khí các - bô - níc Câu 4 Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng nhất. Những chất nào cần thiết cho sự sống của thực vật A. Nước chất khoáng. B. Không khí . C. Ánh sáng. D. Tất cả các ý trên Câu 5 Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời em cho là đúng nhất. Động vật cần gì để sống A. Không khí thức ăn. B. Nước uống. C. Ánh sáng . D. Tất cả các ý trên. Câu 6 Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời em cho là đúng. Cây lúa cần ít nước vào giai đoạn nào A. Đẻ nhánh. B. Làm đòng. C. Chín. D. Mới cấy. Câu 7 Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm A. Gió sẽ ngừng thổi Trái Đất sẽ trở nên lạnh giá. B. Nước trên Trái Đất sẽ ngừng chảy và đóng băng sẽ không có mưa. C. Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh chết không có sự sống. D. Tất cả các ý trên. Câu 8 Viết Đ vào trước câu đúng viết S vào trước câu sai. Cho vào cốc nước nóng một thìa bằng kim loại và một thìa bằng nhựa một lúc sau em thấy thìa nào nóng hơn A. Thìa bằng nhựa nóng hơn. B. Thìa bằng kim loại nóng hơn. Câu 9 Điền các từ phát triển khô hạn nước vào chỗ chấm sao cho phù hợp. Các loại cây khác nhau có nhu cầu nhau. Có cây ưa ẩm có cây chịu được . Cùng một cây trong những giai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.