tailieunhanh - Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn: Toán 5 - Trường Tiểu học Định Hiệp (Năm học 2013-2014)

Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo đề khảo sát chất lượng đầu năm môn "Toán 5 - Trường Tiểu học Định Hiệp" năm học 2013-2014 sau đây nhằm giúp các em củng cố kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Chúc các em thành công và đạt điểm cao. | PHÒNG GD ĐT HUYỆN DẦU TIẾNG TRƯỜNG TH ĐỊNH HIỆP ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 5 Năm học 2013-2014 Thời gian 60 phút A. PHẦN TRẮC NGHIÊM 100 điểm Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng Câu 1 Các số nào còn thiếu 10500 11000 11500 . . A. 12500 13000 B. 12000 12500 13000 D. 13000 14000 Câu 2 Số Bốn trăm linh chín nghìn viết là A. 409000 B. 400090 C. 490000 D. 400900 Câu 3 Những số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là A. 405 2760 147 850 B. 2760 850 970 370 C. 2760 4625 261 970 D. 295 370 850 405 Câu 4 Tìmx 35784 x 126 A. x 216 B. x 284 C. x 146 D. x 278 Câu 5 184 giây . A. 5 phút 4 giây B. 4 phút 4 giây C. 2 phút 4 giây D. 3 phút 4 giây Câu 6 1 thế kỷ .năm A. 15 B. 17 C. 20 D. 25 Câu 7 Trung bình cộng của các số 49 75 36 40 và 50 là A. 40 B. 45 C. 55 D. 50 B. Thế kỷ XVI D. Thế kỷ XIII Câu 8 Lê lợi lên ngôi vua vào năm 1482. Năm đó thuộc thế kỷ nào A. Thế kỷ XIV C. Thế kỷ XV Câu 9 60 km2 40m2 m2 Số điền vào chỗ chấm là A. 640 B. 60000040 C. 64000 Câu 10 Một hình bình hành có độ dài đáy là 14cm và chiều cao 26cm. Diện tích hình bình hành là A. 364cm2 B. 346cm2 C. 643cm2 D. 634cm2 Câu 11 Nếu a 60 cm thì chu vi của hình vuông đó là A. 420cm B. 64cm C. 240cm D. 100cm Câu 12 Chọn cách tính nhanh nhất cho phép toán sau 14693 2768 307 . A. 14693 2768 307 17461 307 17768 B. 14693 2768 307 14693 3075 17768 C. 14693 307 2768 15000 2768 17768 Câu 13 Tính giá trị biêu thức 47512-598000 100 A. 41532 B. 41350 C. 40530 D. 41410 Câu 14 Khi rút gọn phân số 58 ta được phân số nào A. 7 B. m C. D. B Câu 15 Một hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 27cm và 16cm. Diện tích hình thoi là A. 116cm2 B. 216cm2 C. 126cm2 D. 261cm2 Câu 16 Trong hình bình hành ABCD dưới đây có chiều cao là đoạn thẳng A. Đoạn thẳng DC B. Đoạn thẳng BH C. Đoạn thẳng AH D. Đoạn thẳng AD Câu 17 Trên bản đồ tỉ lệ 1 15000 000 quãng đường AB đo được 35 cm. Độ dài thật của quãng đường AB dài là A. 525 km B. 148 km C. 125 km D. 500 km Câu 18 Số thích hợp điền vào chỗ chấm để -2 ỹ là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.