tailieunhanh - Ebook Kiến thức kinh nghiệm làm bài qua các kỳ thi Đại học môn Toán: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kiến thức kinh nghiệm làm bài qua các kỳ thi Đại học môn Toán", phần 2 giới thiệu tới người đọc các đề thi mẫu trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học khối A, B, Đ năm 2009 và 2010, một số đề tự luyện. . | PHAN 2 ---------------------------- CÁC ĐỀ THI MẪU VÒ ĐỀ Tự LUYỆN CÓ KÈM ĐÁP ÁN o ĐỀ 1----------------------------- ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHÓÌ A NÃM 2010 I. PHẨN CHUNG CHO TẤT cả thí sinh Câu I Cho hàm số y x -2x 1 - Itijx 111 1 m là số thực. 1. Khảo sát sự biến thiên và vè đồ thị của hàm số khi m 1. 2. Tìm m để đồ thị cữa hãm sổ l cẳt trục hoành tại 3 điểm phân biệt CC hoành độ X x x l thỏa mãn điều kiện Xj X2 4. Câu II . __n 1 sin X cos 2x sill X . l 4 1 1 1. Giải phương trình ---------------------- -7 cos X . 1 tan X 7 2 X 2. Giải bât phương trình - - 7 - 1 1-J2 x2-x l rx2 ex 2x2ex Câu III Tính tích phân I I- ----dx. i l 2ex Câu IV Cho hình chóp có đáy ABCD là hình vuông cạnh a Gọi M và N lần lượt là trung điềm của các cạnh AB và AD . Gọi H li giao điểm của CN và DM . Biết SH vuông góc với mặt phàng ABCD và SH aVỈ. Tính thề tích khối chóp và khoảng cách giữí hai đường thẳng DM và SCtheo a. Câu V Giài hệ phương trình lx2 l x y-3 75-2y 0 . . V . n x yeR. 4x2 y2 2V3 - 4x 7 v 9 II. PHẦN RIÊNG Thỉ sinh chỉ được chọn làm một trong hai phẩn phẩn A hoặc B A. Theo chương trinh Chuẩn 1. Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng d Ỉ3x y 0 và d2 Vbx - y 0. Gọi Tpà đường tròn tiếp xúc với d tại A cắt d2 tại hai điểm B và Csao cho tam giác ABC vuông tại B. Viết phương trinh của T biết tam giác ABC có diện tích bằng và điểm A có 2 hoành độ dương. - - - . iA X-1 y z 2 2. Trong không gian tọa độ Oxyz cho đường thăng A - 2 1 1 và mặt phăng p X - 2y z 0. Gọi c là giao điểm của A với p M là điểm thuộc A. Tính khoảng cách từ M đến p biết MC 7Õ. Câu Tìm phần ảo của số phức z biết z V2 i - 21 . B. Theo chương trình Nâng cao Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A có đình A 6 6 đường thăng đi qua trung điểm của các cạnh AB và AC có phương trình X y - 4 0. Tìm tọa độ các đỉnh B và c biết điểm E 1 3 năm trên đường cao đi qua đình c của tam giác đã cho. 2. Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm A O 0 2 và đường thẳng A - L Tính

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.