tailieunhanh - Bài giảng Điều khiển khi trình diễn

Nhằm giúp các bạn nắm bắt được cách chuyển tới slide kế tiếp, quay lại slide trước, đến một slide bất kì, bật, tắt chế độ bôi đen màn hình, bật, tắt chế độ xoá trắng màn hình,. Tham khảo nội dung bài giảng "Điều khiển khi trình diễn" để nắm bắt nội dung chi tiết. | Trường CĐ nghề Cơ điện HN Khoa SPKT Mục đích Cách thức thực hiện Chuyển tới slide kế tiếp +Nhấp chuột trái +Nhấn một trong các phím: Space bar, N, mũi tên phải, mũi tên xuống, Page Down, Enter. Quay lại slide trước Nhấn một trong các phím: Backspace, P, mũi tên trái, mũi tên lên, Page Up Đến một slide bất kì Gõ số thứ tự của slide đó, nhấn Enter Bật, tắt chế độ bôi đen màn hình Nhấn phím B hoặc phím . Bật, tắt chế độ xoá trắng màn hình Nhấn phím W hoặc phím , Hiện, ẩn mũi tên ở góc trái màn hình Nhấn phím A hoặc phím = Dừng, tiếp tục trình diễn Nhấn phím S hoặc phím + Xoá các nét vẽ trên màn hình Nhấn phím E Kích hoạt bút đánh dấu Nhấn phím Ctrl + P Ẩn con trỏ chuột và mũi tên Nhấn phím Ctrl + H Ẩn, hiện con trỏ chuột Nhấn phím Ctrl+U Kết thúc trình diễn Nhấn một trong các phím Esc, Ctrl+Break, - Điều khiển khi trình diễn Cộng hoà Cộng Cấu . | Trường CĐ nghề Cơ điện HN Khoa SPKT Mục đích Cách thức thực hiện Chuyển tới slide kế tiếp +Nhấp chuột trái +Nhấn một trong các phím: Space bar, N, mũi tên phải, mũi tên xuống, Page Down, Enter. Quay lại slide trước Nhấn một trong các phím: Backspace, P, mũi tên trái, mũi tên lên, Page Up Đến một slide bất kì Gõ số thứ tự của slide đó, nhấn Enter Bật, tắt chế độ bôi đen màn hình Nhấn phím B hoặc phím . Bật, tắt chế độ xoá trắng màn hình Nhấn phím W hoặc phím , Hiện, ẩn mũi tên ở góc trái màn hình Nhấn phím A hoặc phím = Dừng, tiếp tục trình diễn Nhấn phím S hoặc phím + Xoá các nét vẽ trên màn hình Nhấn phím E Kích hoạt bút đánh dấu Nhấn phím Ctrl + P Ẩn con trỏ chuột và mũi tên Nhấn phím Ctrl + H Ẩn, hiện con trỏ chuột Nhấn phím Ctrl+U Kết thúc trình diễn Nhấn một trong các phím Esc, Ctrl+Break, - Điều khiển khi trình diễn Cộng hoà Cộng Cấu tạo | Trường CĐ nghề Cơ điện HN Khoa SPKT Mục đích Cách thức thực hiện Chuyển tới slide kế tiếp +Nhấp chuột trái +Nhấn một trong các phím: Space bar, N, mũi tên phải, mũi tên xuống, Page Down, Enter. Quay lại slide trước Nhấn một trong các phím: Backspace, P, mũi tên trái, mũi tên lên, Page Up Đến một slide bất kì Gõ số thứ tự của slide đó, nhấn Enter Bật, tắt chế độ bôi đen màn hình Nhấn phím B hoặc phím . Bật, tắt chế độ xoá trắng màn hình Nhấn phím W hoặc phím , Hiện, ẩn mũi tên ở góc trái màn hình Nhấn phím A hoặc phím = Dừng, tiếp tục trình diễn Nhấn phím S hoặc phím + Xoá các nét vẽ trên màn hình Nhấn phím E Kích hoạt bút đánh dấu Nhấn phím Ctrl + P Ẩn con trỏ chuột và mũi tên Nhấn phím Ctrl + H Ẩn, hiện con trỏ chuột Nhấn phím Ctrl+U Kết thúc trình diễn Nhấn một trong các phím Esc, Ctrl+Break, - Điều khiển khi trình diễn Cộng hoà Cộng Cấu . | Trường CĐ nghề Cơ điện HN Khoa SPKT Mục đích Cách thức thực hiện Chuyển tới slide kế tiếp +Nhấp chuột trái +Nhấn một trong các phím: Space bar, N, mũi tên phải, mũi tên xuống, Page Down, Enter. Quay lại slide trước Nhấn một trong các phím: Backspace, P, mũi tên trái, mũi tên lên, Page Up Đến một slide bất kì Gõ số thứ tự của slide đó, nhấn Enter Bật, tắt chế độ bôi đen màn hình Nhấn phím B hoặc phím . Bật, tắt chế độ xoá trắng màn hình Nhấn phím W hoặc phím , Hiện, ẩn mũi tên ở góc trái màn hình Nhấn phím A hoặc phím = Dừng, tiếp tục trình diễn Nhấn phím S hoặc phím + Xoá các nét vẽ trên màn hình Nhấn phím E Kích hoạt bút đánh dấu Nhấn phím Ctrl + P Ẩn con trỏ chuột và mũi tên Nhấn phím Ctrl + H Ẩn, hiện con trỏ chuột Nhấn phím Ctrl+U Kết thúc trình diễn Nhấn một trong các phím Esc, Ctrl+Break, - Điều khiển khi trình diễn Cộng hoà Cộng Cấu tạo

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.