tailieunhanh - 3 đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tri Phương

Hãy tham khảo 3 đề thi tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS Nguyễn Tri Phương để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. | TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Khoá ngày 14 tháng 6 năm 2008 MÔN KIỂM TRA TOÁN - PHẦN TRẮC NGHIỆM Thời gian kiểm tra 45 phút không tính thời gian giao đề Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi đây Câu 1 Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 40 m chiều rộng 25 m. Trên bản đồ tỷ lệ 1 500 thì sân trường đó có diện tích là a. 2 cm2 b. 200 000 cm2 c. 2000 cm2 d. 40 cm2 Câu 2 Hình thang có diện tích 8 1 m2 và trung bình cộng độ dài hai đáy bằng 9 m. Chiều cao của hình thang đó là a. 6 m b. 6 1 m c. 6 2 m d. 6 3 m Câu 3 Mua một cuốn sách được giảm giá 25 giá bìa thì phải trả 13 200 đồng. Giá bìa quyển sách là a. 16 000 đồng b. 16 600 đồng c. 17 600 đồng d. 18 600 đồng Câu 4 Kích thước hai đường chéo của một hình thoi lần lượt là 50 cm và 100 cm. Để một hình vuông có diện tích bằng diện tích của hình thoi đó thì cạnh của hình vuông phải có kích thước là a. 40 cm b. 45 cm c. 50 cm d. 55 cm Câu 5 Bán kính của một hình tròn bằng độ dài cạnh của một hình vuông. Tỉ số phần trăm giữa chu vi hình tròn và chu vi hình vuông là a. 150 b. 125 c. 157 d. 50 Câu 6 Giá của một lít xăng A92 tăng từ 12 000 đồng lên 15 000 đồng. Vậy giá của một lít xăng A92 đã tăng là a. 15 b. 20 c. 25 d. 27 Câu 7 Hình chữ nhật ABCD được chia thành 6 hình vuông bằng nhau như hình vẽ. Biết mỗi hình vuông có chu vi là 28cm. Vậy chu vi hình chữ nhật ABCD là a. 65cm b. 70cm c. 75cm d. 80cm B A D C Câu 8 Tìm x biết 4 X 4 a. x 12 3 x - - ị 1 ỗ 4 4 n v i3 b. x 14 4 4 c. x 1 5 . v i5 d. x 1 Câu 10 Một người đi bộ được 1 giờ 45 phút. Để tính quãng đường đã đi người đó lấy vận tốc km giờ nhân với 1 45 và với cách tính đó thì quãng đường đã sai mất 2 4km. Vậy người đó đi với vận tốc là a. 8km giờ b. 3 48km giờ c. 3 85km giờ d. 5 3 km giờ Câu 11 Trong một tháng nào đó có ngày đầu tháng và ngày cuối tháng đều là ngày chủ nhật. Vậy tháng đó là a. Tháng Hai b. Tháng Ba c. Tháng Tư d. Tháng Mười hai Câu 12 Nếu tăng chiều dài một hình chữ nhật thêm 25 và muốn diện tích

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.