tailieunhanh - Từ "Contact Center " đến trung tâm thông tin

- Nhắc đến một Call Center người ta thường nói đến một trung tâm chuyên giao dịch với khách hàng qua điện thoại, giải đáp thắc mắc cũng như hỗ trợ khách hàng. Ngày nay, Call Center đã trở thành một khái niệm quen thuộc, tuy nhiên các doanh nghiệp giờ đây không chỉ sử dụng mô hình Call Center đơn giản mà cao hơn, đó là mô hình Contact Center, là nơi không chỉ thực hiện các giao dịch qua điện thoại với khách hàng, mà còn thực hiện việc phúc đáp email của khách hàng, sử dụng. | Từ Contact Center đến trung tâm thông tin CRM Việt Nam - Nhắc đến một Call Center người ta thường nói đến một trung tâm chuyên giao dịch với khách hàng qua điện thoại giải đáp thắc mắc cũng như hỗ trợ khách hàng. Ngày nay Call Center đã trở thành một khái niệm quen thuộc tuy nhiên các doanh nghiệp giờ đây không chỉ sử dụng mô hình Call Center đơn giản mà cao hơn đó là mô hình Contact Center là nơi không chỉ thực hiện các giao dịch qua điện thoại với khách hàng mà còn thực hiện việc phúc đáp email của khách hàng sử dụng hệ thống điện thoại dựa trên giao thức Internet VoIP . Rộng hơn nữa Contact Center còn là trung tâm thông tin của doanh nghiệp phát triển với mục đích phục vụ khách hàng được tốt hơn. Nếu không khai thác triệt để các tính năng có thể có của một Contact Center mà hiểu theo cách rộng là trung tâm thông tin thì doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hoạt động trên tinh thần đặt khách hàng ở vị trí trung tâm. Vậy trung tâm thông tin của doanh nghiệp có những chức năng nào Trước tiên một doanh nghiệp cần nắm được mục đích của khách hàng liên hệ tới Contact Center của mình là gì. Nếu khách hàng liên hệ để được giải quyết trục trặc khiếu nại hay phàn nàn về chất lượng sản phẩm và dịch vụ doanh nghiệp cần ghi nhận lại những ý kiến của khách hàng qua đó có thể cải thiện được sản phẩm dịch vụ có những chiến lược phù hợp để lấy lại niềm tin từ khách hàng. Như vậy một trung tâm thông tin của doanh nghiệp trước hết cần tổng hợp những mục đích của khách hàng một cách định kì theo tuần theo tháng hay theo quý qua đó có những chính sách về sản phẩm cũng như phục vụ khách hàng mới mẻ và hấp dẫn hơn. Thứ hai trung tâm này cũng cần làm được việc thu thập ý kiến cảm nhận từ khách hàng. Những cảm nhận này của khách hàng sẽ được phân tích giúp doanh nghiệp nắm bắt được xu hướng thay đổi trong thị hiếu nhu cầu của khách hàng. Bạn không thể chắc chắn chỉ sau một lần hài lòng người mua sẽ trở thành những khách hàng trung thành vì thế nắm bắt và đáp ứng nhu cầu một cách nhạy bén sẽ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.