tailieunhanh - Bài giảng Xây dựng chương trình đào tạo theo phương pháp Dacum

Phương pháp phân tích nghề Dacum, phương pháp phân tích công việc và lựa chọn nội dung đào tạo, phương pháp xây dựng chương trình đào tạo theo mô đun, học phần liên thông giữa các trình độ là những nội dung chính trong bài giảng "Xây dựng chương trình đào tạo theo phương pháp Dacum". . | XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP DACUM Nguyễn Minh Đường Phạm Trắc Vũ MỤC TIÊU CỦA KHOÁ TẬP HUẤN - Mô tả được phương pháp phân tích nghề theo DACUM, phân tích công việc và lựa chọn nội dung của CTĐT -Trình bày được phương pháp xây dựng CTĐT theo cấu trúc mô đun/học phần liên thông giữa các trình độ - Phân tích được nghề theo DACUM, phân tích công việc và bước đầu xây dựng được CTĐT theo cấu trúc mô đun/học phần liên thông. NỘI DUNG KHOÁ TẬP HUẤN Phương pháp phân tích nghề DACUM; Phương pháp phân tích công việc và lựa chọn nội dung đào tạo; Phương pháp xây dựng chương trình đào tạo theo mô đun/học phần liên thông giữa các trình độ. QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Điều 35 Luật GD: “Thủ trưởng cơ quan QLNN về DN quy định chương trình khung cho từng trình độ đào tạo nghề”. Điều 29 Luật DN: “Căn cứ vào CTK, hiệu trưởng các trường tổ chức biên soạn và duyệt chương trình dạy nghề của trường mình”. PHƯƠNG PHÁP DACUM DACUM là gì? DEVELOPMENT A CURRICULUM = | XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP DACUM Nguyễn Minh Đường Phạm Trắc Vũ MỤC TIÊU CỦA KHOÁ TẬP HUẤN - Mô tả được phương pháp phân tích nghề theo DACUM, phân tích công việc và lựa chọn nội dung của CTĐT -Trình bày được phương pháp xây dựng CTĐT theo cấu trúc mô đun/học phần liên thông giữa các trình độ - Phân tích được nghề theo DACUM, phân tích công việc và bước đầu xây dựng được CTĐT theo cấu trúc mô đun/học phần liên thông. NỘI DUNG KHOÁ TẬP HUẤN Phương pháp phân tích nghề DACUM; Phương pháp phân tích công việc và lựa chọn nội dung đào tạo; Phương pháp xây dựng chương trình đào tạo theo mô đun/học phần liên thông giữa các trình độ. QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Điều 35 Luật GD: “Thủ trưởng cơ quan QLNN về DN quy định chương trình khung cho từng trình độ đào tạo nghề”. Điều 29 Luật DN: “Căn cứ vào CTK, hiệu trưởng các trường tổ chức biên soạn và duyệt chương trình dạy nghề của trường mình”. PHƯƠNG PHÁP DACUM DACUM là gì? DEVELOPMENT A CURRICULUM = Phát triển một chương trình Thực chất: DACUM là phương pháp phân tích nghề để xây dựng một chương trình đào tạo CHÚNG TA ĐANG DẠY GÌ? Điều ta nắm vững nhất? Điều ta đã dạy? Điều ta thích nhất? Điều ta có kinh nghiệm? Điều có trong sách vở, tài liệu? Điều mà đâu đó mgười ta đã hoặc đang dạy? Điều mà người học cần nhất để có thể tìm được việc làm hoặc để lao động tốt hơn? NHỮNG SAI LẦM TRONG GIẢNG DẠY Dạy không tốt điều cần dạy; Dạy điều không cần dạy; DACUM giúp chúng ta tránh được các sai lầm nêu trên. TRIẾT LÝ CỦA DACUM Người công nhân/lao động lành nghề có thể hiểu rõ công việc của họ hơn ai hết; Con đường hiệu quả nhất để xác định một nghề là phân tích chi tiết những công việc mà người lao động đang thực hiện; Với mọi nhiệm vụ, muốn thực hiện tốt, người lao động cần có một số kiến thức, kỹ năng,công cụ và thái độ cần thiết. CÁC LỢI ÍCH CỦA DACUM Nhà trường dựa vào DACUM để: Xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn sách giáo khoa, học liệu; Tuyển chọn và bồi dưỡng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.