tailieunhanh - Những Điểm Du Lịch Trung Quốc hút khách

Cổ trấn bên dòng Đà giang đẹp tựa tranh vẽ, cuộc sống bình lặng và thân thiện Phượng Hoàng là một thị trấn cổ kính của Trung Quốc, nằm tại huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam. Cổ trấn được xây dựng bên dòng sông Đà Giang từ hơn 1000 năm trước, là một di tích văn hóa và lịch sử hấp dẫn du khách . | Những Điêm Du Lịch Trung Quôc hút khách Cổ trấn Phượng Hoàng Ảnh Du lich Trung Quoc . Cổ trấn bên dòng Đà giang đẹp tựa tranh vẽ cuộc sống bình lặng và thân thiện Phượng Hoàng là một thị trấn cổ kính của Trung Quốc nằm tại huyện Phượng Hoàng tỉnh Hồ Nam. Cổ trấn được xây dựng bên dòng sông Đà Giang từ hơn 1000 năm trước là một di tích văn hóa và lịch sử hấp dẫn du khách . Tây .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.