tailieunhanh - Ebook Kiến thức kinh nghiệm làm bài qua các kỳ thi Đại học môn Toán: Phần 1

Cuốn sách "Kiến thức kinh nghiệm làm bài qua các kỳ thi Đại học môn Toán" gồm những kiến thức cần thiết, tối ưu nhất được hệ thống hóa đầy đủ qua những chuyên đề ngắn gọn, cuốn sách cũng cung cấp một số đề thi mẫu để người đọc tự luyện. . | hy x2 NGUYỄN PHÚ KHÁNH VÕ QUỐC BÁ CẨN TRẦN QUỐC ANH KIÊN THỨC KINH NGHIÊM LÀM BÀI QUA CAC KI THI ĐẠI HOC 000 Hà NỘI nhà xuất bản đại học quốc gia hà nội NGUYỀN PHÚ KHÁNH VÕ QUỐC BÀ CẨN - TRẦN QUỐC ANH KIẾN THỨC VÀ KINH NGHIỆM F 1 LÀM BÀI QUA CÁC KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NHft XUfiT BẢN DẠI HỌC QUỐC GIA ha nội 16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điên thoai Biên tãp-Chê bán 04 39714896 Hành chính 04 39714899 Tổng biên tâp -04 39714897 Fax 104 Chịu trách nhiệm xuất bản Giám dốc PHỪNG QUỐC BÁO Tổng biên tập PHẠM THỊ TRẢM Biên tập PHAN ANH Đôi tác liên kết xuất bản NHÀ SÁCH HỒNG ÂN SÁCH LIÊN KẾ KIẾN THỨC VÃ KINH NOHỆM LÀM BÃI QUA CÁC KÌ THI ĐẠI HỌC MÕN TOÀN Mã số 1L-25ĐH2011 In cuốn khổ 16 X 24cm tại Ceng ti TNHH In Bao Bì Phong Tân SỐ xuất bản 140-2011 CX3 13-13 ĐHQGHN ngày 29 1 2011. Quyết định xuất bản số 25LK-TN QĐ-NXBDHQGHN In Aúng và nộp lưu chiểu quý II nãm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
337    122    0    23-07-2024