tailieunhanh - Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 4: Tổng quan về ngân hàng thương mại

Mục tiêu trình bày trong chương 4 Tổng quan về ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: định nghĩa ngân hàng thương mại, quá trình ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại, bản chất của ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại. | L -REfc nem ỈSn offit úả gn n h ym Định nghĩa ngân hàng thương mại Quá trình ra đời và phát triển Bản chất của ngân hàng thương mại Nội dung chính Phân loại ngân hàng thương mại 1 n nóHM Theo luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua ngày 12 12 1997 và được sửa đối bổ sung năm 2004 có hiệu lực từ ngày 01 10 2004 Ngân hàng thương mạị ià loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt dộng kinh doanh khác có liên quan . 1 1. ạ nÓHM Theo luật các tổ chức tín dụng Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật để hoạt động ngân hàng . Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán. 2. G ì0 m flt toấ ot L cúả a òy hoagm 3500 năm trước công nguyên trở về trước ngân hàng tiệm cầm đồ. Các chế định nhà nước pháp luật chưa rõ ràng Người có nhiều tiền cần đảm bảo an toàn Nhà thờ các lãnh chúa nhận gửi tiền Đến kì hạn người gửi tiền rút tiền Người giữ tiền được trả công cất giữ. củ gaỀòy tfa ymf Khoảng 2000 năm trước công nguyên hai phát kiến quan trọng biến những người giữ tiền thành chủ ngân hàng. Thay vì giao dịch bằng tiền có thể thanh toán chứng thư xác nhận tiền có ở ngân hàng. Những người chủ ngân hàng có thể đem cho thương nhân vay và lấy lời số lời này được chia một số cho những người gửi tiền 2 2- s rt-0 VA hù oUa ag òy ymi Từ thế kỷ V đến X sau cong nguyen NH đã có tiến bộ vượt bậc Các chủ NH biết ghi chép tài khoản và có số hiệu tài khoản của người gửi tiền. Theo dõi số tiền cho vay. Nghiệp vụ NH đa dạng hơn Từ thế kỷ XVIII-XX hình thành hệ thống ngân hàng 2 cấp Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng thương mại 3Bn w nfafaj cffi mf Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế Hoạt động của NHTM là một hoạt động kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh của NHTM là lĩnh vực kinh doanh đặc biệt Dựa vào các tiêu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.