tailieunhanh - 8 đề kiểm tra học kì 1 môn: Toán 5

xin giới thiệu đến các bạn "8 đề kiểm tra học kì 1 môn: Toán 5" để các bạn tham khảo. Chúng tôi đã sưu tầm nhiều đề thi hay của môn Toán giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn thi. | UBND HUYỆN KRÔNG BÚK PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 5 Thời gian làm bài 60 phút ĐỂ số 111 Câu 1 Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 1cm2 69 mm2 . cm2 la A. 16 9 B. 1 69 C. 0 169 D. 1 0069 Câu 2 Môt đội bóng đá thi đấu 25 trận thắng 20 trận. Như vậy tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng là A. 95 B. 65 C. 80 D. 70 Câu 3 Qui đồng mẫu số phân số 3 và 5 ta được A. 17 và 14 B. 15 và 12 20 20 20 20 C. 17 và 14 D. 16 và 14 15 15 20 20 Câu 4 Môt khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 400 m chiều rộng là 250m. Diện tích của khu đất đó là A. 1 ha B. 1km2 Câu 5 Kêt qủa của phép chia 45 0 01là A. 450 B. 4 5 Câu 6 Tỉ số phần trăm của 75 và 300 là C. 10 ha D. 0 01 km2 C. 4500 D. 45 A. 75 B. 65 C. 35 D. 25 _ 4 . . Câu 7 Hỗn số 35 được viêt thành số thập phân nào sau đây A. 3 75 B. 3 57 C. 3 8 D. 3 85 Câu 8 Tổng của 4 số là 100. Số trung bình cộng của 3 số đầu là 22 3. Hỏi số còn lại bằng bao nhiêu A. 77 7 B. 44 1 C. 33 1 D. 34 1 Câu 9 Số thập phân nào dưới đây vừa lớn hơn 3 75 vừa bé hơn 2 4 1 8 A. 3 57 B- 3 709 C. 3 9 D. 4 2 Câu 10 Chữ số 3 trong số 45 2638 có giá trị là A. B. 3 10000 1000 C. -3 D. -3 100 10 Câu 11 Một tổ làm gạch trong ba đợt làm được số viên gạch lần lượt như sau 3285 viên 4631 viên 3826 viên hỏi trung bình mỗi đợt tổ đó làm được bao nhiêu viên gạch A. 11742 viên gạch B. 3914 viên gạch C. 7916 viên gạch D. 8457 viên gạch Câu 12 Giá trị của biểu thức 8 5 6 5- 10-3 3 là A. 8 3 B. 7 3 Câu 13 Số 706405 được viêt thành tổng là C. 1 7 D. 0 7 A. 700000 60000 400 5 C. 700000 60000 4000 5 B. 70000 6000 40 5 D. 700000 6000 400 5 Câu 14 Hiệu của hai số là 192. Tỉ số của hai số đó là 5. Vậy số lớn là C. 288 D. 320 số bé là C. 56 D. 32 C. x 80 D. x 76 A. 192 B. 220 Câu 15 Tổng hai số là 120. Số bé bằng 141 số lớn A. 120 B. 88 Câu 16 Tìm số tự nhiên x biêt 78 69 x 79 4 A. x 78 B. x 79 Câu 17 Tìm x 6753 x 14507 A. x 7854 B. x 8754 21260 D. x 7754 Câu 18 Tỉ số phần trăm của 211và 400 là A. 0 5275 B. 5 275 C. 52 75 D. 5275 Câu 19 Lớp 5A có 6 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.