tailieunhanh - Các bài toán về ứng dụng tỉ lệ bản đồ

Tỉ lệ của một bản đồ là tỉ số giữa một khoảng cách đo trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực địa, muốn tìm độ dài thật, ta lấy độ dài thu nhỏ trên bản đồ nhân với mẫu số tỉ lệ bản đồ. Tham khảo tài liệu "Các bài toán về ứng dụng tỉ lệ bản đồ" dưới đây để nắm bắt được cách giải các bài toán tính tỉ lệ bản đồ. | CÁC BÀI TOÁN VỀ ỨNG DỤNG TỈ LỆ BẢN ĐỒ 1. Kiến thức cần ghi nhớ - Tỉ lệ của một bản đồ là tỉ số giữa một khoảng cách đo trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực địa - Muốn tìm độ dài thật ta lấy độ dài thu nhỏ trên bản đồ nhân với mẫu số tỉ lệ bản đồ. - Muốn tính độ dài trên bản đồ ta lấy độ dài thật sau khi đã đổi về cùng đơn vị đo với chiều dài thu nhỏ cần tìm chia cho mẫu số của tỉ lệ bản đồ. - Muốn tính tỉ lệ bản đồ ta lấy độ dài thu nhỏ trên bản đồ chia cho độ dài thực tế sau khi đã đổi về cùng đơn vị đo Lưu ý Nếu độ dài trong thực tế chưa cùng đơn vị đo với độ dài thu nhỏ thì phải đổi về cùng đơn vị với độ dài thu nhỏ trước khi thực hiện tính 2. Ví dụ Ví dụ 1 Trên bản đồ tỉ lệ 1 2000 khoảng cách giữa hai điểm A và B là 5cm. Tính khoảng cách hai điểm đó ngoài thực tế. Bài giải Khoảng cách giữa hai điểm A và B ngoài thực tế là 5 x 2000 10 000 cm 100m Đáp số 100m Ví dụ 2 Khoảng cách giữa hai tỉnh Bắc Giang và Hà Nội là 60km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 100000 thì khoảng cách giữa hai tỉnh đó dài bao nhiêu xăng ti mét. Bài giải Đổi 60km 6000000cm Khoảng cách giữa hai tỉnh trên bản đồ tỉ lệ 1 100000 là 6000000 100 000 60 cm Đáp số 60cm Ví dụ 3 Trên bản đồ tỉ lệ 1 200 chiều dài hình chữ nhật là 8cm chiều rộng là 5cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó ngoài thực tế. Bài giải Chiều dài hình chữ nhật ngoài thực tế là 8 x 200 1600 cm 16 m Chiều rộng hình chữ nhật ngoài thực tế là 5 x 200 1000 cm 10 m Diện tích hình chữ nhật là 16 x 10 160 m2 Đáp số 160m2 3. Bài tập vận dụng Bài 1 Một khu công nghiệp hình chữ nhật có chu vi là 56km. Biết chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích khu công nghiệp đó trên bản đồ tỉ lệ 1 70000 Bài 2 Trên bản đồ tỉ lệ 1 600 một hình vuông có chu vi là 288cm. Tính diện tích hình vuông đó ngoài thực tế. Bài 3 Trên bản đồ tỉ lệ 1 2 000 000 quãng đường từ Nha Trang đến Thành phố HCM đo được 22cm. Hỏi quãng đường đó trên thực tế dài bao nhiêu ki- lô- mét Bài 4 Mảnh đất nhà em hình chữ nhật có chiều dài 20m chiều rộng 15m. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1 100 độ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.