tailieunhanh - Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 - Ban nâng cao

Cùng tham khảo bộ "Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 - Ban nâng cao" để hệ thống lại các kiến thức đã học như: Viết phương trình ảnh, xác định thiết diện hình chóp, tìm số hạng,. Và một số kiến thức khác. Hy vọng bộ đề thi là tài liệu hữu ích cho các em! | Đề số 1 ĐỀ THIJIỌC KÌ 1 - Năm học Môn TOÁN Lớp 11 - Nâng cao Thời gian làm bài 90 phút Câu I 3đ Giải các phương trình sau 1 1đ Vitan2 x- 1 -J3 tan x 1 0 2 1đ 2cos2I x - I V3 cos2x 0 I 4 3 1đ 1-cos2x 1 cot 2 x ------ sin2 2 x Câu II 2đ 2 1 Y 0 1 .2 1 1đ Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của I x2 - I biết C0 -2C1 A 109 l x4 2 1đ Từ các chữ số 1 2 3 4 5 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có sáu chữ số và thoả mãn điều kiện sáu chữ số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị. Câu III 2đ Trên một giá sách có các quyển sách về ba môn học là toán vật lý và hoá học gồm 4 quyển sách toán 5 quyển sách vật lý và 3 quyển sách hoá học. Lấy ngẫu nhiên ra 3 quyển sách. Tính xác suất để 1 1đ Trong 3 quyển sách lấy ra có ít nhất một quyển sách toán. 2 1đ Trong 3 quyển sách lấy ra chỉ có hai loại sách về hai môn học. Câu IV 1đ Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường tròn C x -1 2 y - 2 2 4 . Gọi f là phép biến hình có được bằng cách sau thực hiện phép tịnh tiến theo vectơ V I 2 2 I rồi đến phép vị tự tâm M 3 1I tỉ số k 2 . Viết phương trình ảnh của đường tròn C qua phép biến hình f Câu V 2đ Cho hình chóp có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M và N lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và SAD. 1 1đ Chứng minh MN ABCD . 2 1đ Gọi E là trung điểm của CB. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phang MNE . ----------------Hết---------------- Họ và tên thí sinh . SBD . 1 Đề số 1 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 - Năm học Môn TOÁN Lớp 11 - Nâng cao Thời gian làm bài 90 phút Câu Nội dung Điểm I 3đ 1 5 3 tan2 x - 1 2 3 tan x 1 0 0 tan x 1 hoặc tan x 5 3 . . - . tan x 10 x k- 4 . 1 - . 1 tanx Ị 0 x k- 0 50 0 25 0 25 2 _ _ 3-2 PT 0 1 cos 1 2x- 1 2 . L - 1 . -. sin 1 2 x 1 sin 0 1 3 6 1 1 . I 1 w 1 w 1 g II 11 W V1 II 0 0 0 r 1 n2x V3 cos2x 0 0 sin 2x -- 3 cos2x 1 . 1 . -0 sin 1 2 x1 sin V 3 J 6 x - k- 4 7- x k- L 12 0 25 0 25 0 25 0 25 3 ĐK sin2x 0 0 x l-2 _ cos2x 1 -cos2x .2. . PT 0 1 -T- 0 sin 2x

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.