tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7341-3:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7341-3:2004 cùng với TCVN 7341-1:2004 đưa ra các mối nguy hiểm đối với dây chuyền máy giặt kiểu ống gồm các máy thành phần như: Máy giặt liên tục kiểu ống; máy ép vắt hoặc máy vắt ly tâm; hệ thống băng chuyền vận chuyển; máy sấy thùng quay vận chuyển tự động; các mặt phân cách của thiết bị nạp liệu hoặc dỡ liệu; sân và thang tiếp cận. | .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    171    0    23-05-2024
185    110    0    23-05-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.