tailieunhanh - Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng

Tài liệu "Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng" cung cấp cho các bạn 95 câu hỏi bài tập về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng. Với các bạn đang học và ôn thi môn Toán thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích. | Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng 1. Cách giải chung Bước 1. Vẽ sơ đồ theo dữ kiện bài ra. Bước 2. Tìm tổng số phần bằng nhau Bước 3. Tìm số bé và số lớn Có thể tìm số lớn trước hoặc tìm sau và ngược lại Số bé Tổng số phần bằng nhau x số phần của số bé Hoặc Tổng - số lớn Số lớn Tổng số phần bằng nhau x số phần của số lớn Hoặc tổng - số bé Bước 4. Kết luận đáp số Học sinh có thể tiến hành thêm bước thử lại để kiểm chứng kết quả 2. Trường hợp đặc biệt Đề bài nhiều bài toán lại không cho dữ kiện đầy đủ về tổng và tỉ số mà có thể cho dữ kiện như sau - Thiếu ẩn tổng Cho biết tỉ số không cho biết tổng số - Thiếu ẩn tỉ Cho biết tổng số không cho biết tỉ số - Cho dữ kiện thêm bớt số tạo tổng tỉ mới tìm số ban đầu. Với những bài toán cho dữ kiện như vậy cần tiến hành thêm một bước chuyển về bài toán cơ bản. 3. Bài tập Bài 1 Tổng của hai số bằng số lớn nhất của số có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 4 5. Tìm hai số đó. Bài 2 Một hình chữ nhật có chu vi là 350m chiều rộng bằng 3 4 chiều dài. Tìm chiều dài chiều rộng của hình chữ nhật đó Bài 3. Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn dây thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét Bài 4. Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé. Bài 5 Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3 5. Tìm hai số đó Bài 6 Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng 2 3 số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở Bài 7 Tổng của hai số là 333. Tỉ của hai số là 2 7. Tìm hai số đó. Bài 8 Hai kho chứa 125 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 3 2 số thóc ở kho thứ 2. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc Bài 9 Một miếng vườn hình chữ nhật có chu vi 200 m chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích miếng vườn Bài 10 Miếng đất hình chữ nhật có chu vi 240m chiều rộng bằng 2 3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Bài 11 Tìm 2 số. Biết tổng của chúng bằng 48 nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3. Bài 12 Tìm 2 số biết .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN