tailieunhanh - Chất lượng dịch vụ chính là lợi thế cạnh tranh

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, các chuỗi bán lẻ trong nước bắt đầu chịu áp lực của những nhà bán lẻ hàng đầu thế giới đang chuẩn bị xâm nhập vào thị trường Việt Nam như Tesco, Wal-Mart, Carrefour, Lotte. | Chất lượng dịch vụ chính là lợi thế cạnh tranh Sau khi Việt Nam gia nhập WTO các chuỗi bán lẻ trong nước bắt đầu chịu áp lực của những nhà bán lẻ hàng đầu thế giới đang chuẩn bị xâm nhập vào thị trường Việt Nam như Tesco Wal-Mart Carrefour Lotte. Hơn bao giờ hết việc cải thiện chất lượng dịch vụ bán lẻ để có thể cạnh tranh với các chuỗi bán lẻ nước ngoài đang và sẽ hoạt động tại thị trường trong nước là vô cùng cần thiết. Mặc dù chất lượng dịch vụ bán lẻ đóng vai trò rất quan trọng đối với các nhà bản lẻ chưa có nhiều nghiên cứu về chất lượng dịch vụ bán lẻ của các nhà bán lẻ Việt Nam. Cũng có thể các nhà bán lẻ trong nước đã tự đánh giá chất lượng dịch vụ bán lẻ của mình nhưng việc cải thiện chất lượng không đảm bảo theo định hướng và tiến độ đặt ra vì những lý do khách quan và chủ quan. Chúng tôi vừa tiến hành một nghiên cứu về Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bán lẻ tại các siêu thị ở TPHCM nhằm nhận dạng các yếu tố làm nên chất lượng dịch vụ trong các siêu thị ở Việt Nam. Kết quả khảo sát 440 khách hàng ở các siêu thị khác nhau ở TPHCM cho thấy chất lượng dịch vụ ở siêu thị bao gồm bốn yếu tố Nhân viên phục vụ Trưng bày siêu thị Chính sách phục vụ và Độ tin cậy. Trong các thành phần này nhân viên phục vụ có ảnh hưởng mạnh nhất và trưng bày siêu thị có ảnh hưởng yếu nhất trong khi chính sách phục vụ ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng dịch vụ siêu thị. Điều đáng để suy nghĩ ở đây là yếu tố nhân viên phục vụ là yếu tố quan trọng nhất tác động đến đánh giá chung của khách hàng về chất lượng dịch vụ bán lẻ của siêu thị thì lại có điểm trung bình thấp nhất 3 42 5 . Yếu tố này bao gồm việc nhân viên siêu thị quan tâm đến từng khách hàng đáp ứng yêu cầu nhanh chóng giải quyết than phiền trực tiếp và nhanh chóng cư xử lịch sự nhã nhặn tạo niềm tin cung cấp đúng dịch vụ có kiến thức về sản phẩm và dịch vụ cung cấp. Như vậy để có thể cạnh tranh về chất lượng dịch vụ khách hàng với các nhà bán lẻ hoặc siêu thị nước ngoài các nhà bán lẻ và siêu thị Việt Nam .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.