tailieunhanh - Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn tiếng Việt - Trường THCS Nguyễn Tri Phương (MĐ6)

Tham khảo tài liệu đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn tiếng Việt của trường THCS Nguyễn Tri Phương - MĐ6 dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 5 nhằm củng cố kiến thức và luyện thi môn tiếng Việt với chủ đề: Quan hệ từ, dấu hai chấm trong câu. | TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG KHOÁ NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2009 MÔN TIẾNG VIỆT - PHẦN TRẮC NGHIỆM Thời gian làm bài 30 phút không tính thời gian giao đề MĐ TV 6 Giám khảo 1 ghi rõ họ tên và chữ ký . Giám khảo 2 ghi rõ họ tên và chữ ký . Mã phách Điểm số .Bằng chữ . PHẦN TRẮC NGHIỆM 4 điểm Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây Câu 1 Câu nào có trạng ngữ chỉ mục đích A. Vì danh dự của cả lớp chúng em phải cố gắng học thật giỏi. B. Vì không chú ý nghe giảng Lan không hiểu bài. C. Vì bị cảm Minh phải nghỉ học. D. Vì rét những cây hoa trong vườn sắt lại. Câu 2 Tiếng trung trong từ nào dưới đõy cú nghĩa là ở giữa A. trung kiên B. trung nghĩa C. trung thu D. trung hiếu Câu 3 Cõu nào là cõu khiến A. A mẹ về B. Mẹ đã về chưa C. Mẹ về đi mẹ D. Mẹ về rồi. Câu 4 Trong đoạn văn Mựa xuõn phượng ra lỏ. Lỏ xanh um mỏt rượi ngon lành như lỏ me non. Lỏ ban đầu xếp lại cũn e dần dần xũe ra cho giú đưa đẩy. tỏc giả sử dụng biện phỏp nghệ thuật nào để miờu tả lỏ phượng A. So sánh B. Điệp từ C. Nhân hóa D. So sánh và nhân hóa Câu 5 Trật tự cỏc vế cõu trong cõu ghộp Sở dĩ thỏ thua rựa là vỡ thỏ kiờu ngạo. cú quan hệ như thế nào A. kết quả - nguyên nhân B. nhượng bộ C. điều kiện - kết quả D. nguyờn nhõn - kết quả Câu 6 Câu Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc. có cấu trúc như thế nào A. Chủ ngữ - vị ngữ B. Vị ngữ - chủ ngữ C. Trạng ngữ chủ ngữ - vị ngữ D. Trạng ngữ vị ngữ - chủ ngữ Câu 7 Chủ ngữ của cõu Ngày qua trong sương thu âm ướt và mưa bụi mựa đụng những chựm hoa khộp miệng đó bắt đầu kết trỏi. là gỡ A. Những chùm hoa khép miệng B. Trong sương thu ẩm ướt và mưa bụi mùa đông C. Những chựm hoa D. Trong sương thu ẩm ướt Câu 8 Từ nào không dùng để chỉ màu sắc của da người A. hồng hào B. đỏ ối C. xanh xao D. đỏ đắn Câu 9 Hai câu Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. được liên kết với nhau bằng cách nào A. Dựng từ ngữ thay thế và từ ngữ nối. B. Dựng từ ngữ thay thế. C. Lặp lại từ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.