tailieunhanh - Bài giảng Đại cương về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Bài giảng "Đại cương về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học" giới thiệu đến các bạn những nội dung về vị trí và vai trò của công nghệ thông tin, các chức năng cơ bản, nguyên tắc sử dụng trong dạy học, các khả năng ứng dụng công nghệ thông tin,. nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết. | Đại cương về ứng dụng CNTT trong dạy học Nội dung trí và vai trò của CNTT 2. Các chức năng cơ bản 4. Các khả năng ứng dụng 5. Lợi ích và hạn chế 3. Ưu thế khi sử dụng PC 6. Nguyên tắc sử dụng trong DH 7. QTXD phần mềm DH Vị trí và vai trò của CNTT SỰ PHÁT TRIỂN KT-XH TIẾP CẬN SỰ PHÁT TRIỂN KH-KT NHU CẦU HỌC TẬP VỀ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN ĐỂ DẠY VÀ HỌC LÀ NGÀNH KINH TẾ QUAN TRỌNG NẢY SINH CÁC YÊU CẦU MỚI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP CÁCH TỔ CHỨC MỤC TIÊU LÀM THAY ĐỔI GD&§T CNTT Các chức năng cơ bản MÔ PHỎNG, MÔ HÌNH CÔNG CỤ TRÌNH DIỄN CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG CÔNG CỤ ĐIỀU KHIỂN HỌC TẬP Ưu thế khi sử dụng PC MÁY TÍNH - THIẾT BỊ DẠY HỌC CHỦ ĐỘNG MÁY TÍNH -TRỢ GIẢNG: 1. Chuẩn bị tài liệu 2. Thực hiện mô phỏng, thí nghiệm 3. Theo dõi, đánh giá quá trình học tập của học sinh 4. Quản lý lớp học, quản lý điểm. DẠY HỌC TRÊN MÁY TÍNH - MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Hạn chế và khó khăn Ảnh hưởng của PC tới thị giác và thính giác Không thay thế được việc thưc hành trong môi trường thực Tính hiệu quả của việc luyện tập kỹ năng thấp Có thể hình thành tâm lý thích cô lập Điều kiện cơ sở vật chất về CNTT Lãnh đạo nhà trường phải có tầm nhìn về CNTT GV phải có kiến thức và kỹ năng về tin học Các khả năng ứng dụng Nội dung GD-ĐT Công cụ, phương tiện dạy học Tin học chuyên ngành Tin học phổ thông Biểu diễn TT QTTT, giao lưu và ĐK trong DH Tính lặp lại trong DH Lưu trữ và TT Mô hình hoá ĐT - DH từ xa; Đào tạo trực tuyến; CN Web; Học điện tử; DH giáp mặt; XD CT DH Lợi ích và hạn chế trong dạy học LỢI ÍCH HẠN CHẾ TÍNH ĐỘC LẬP CAO, TIẾT KIỆM THỜI GIAN ĐƠN GIẢN HOÁ CÁC QUÁ TRÌNH PHỨC TẠP VÀ TRỪU TƯỢNG LUYỆN ĐƯỢC CÁC KỸ NĂNG NGHỀ BẰNG PC. TRA CỨU, TÌM KIẾM THÔNG TIN DỄ DÀNG CÓ THỂ ÁP DỤNG CÁC PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG ĐỂ XỬ LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU MỤC TIÊU VỀ THÁI ĐỘ, ĐỘNG CƠ, TÂM LÝ VÀ KỸ NĂNG BỊ HẠN CHẾ HẠN CHẾ TÍNH SÁNG TẠO VÀ TÍNH CÁCH RIÊNG CỦA NGƯỜI HỌC TỐN KÉM HẠN CHẾ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP VÀ NĂNG LỰC LÀM VIỆC TẤP THỂ Nguyên tắc sử dụng Khônglạm . | Đại cương về ứng dụng CNTT trong dạy học Nội dung trí và vai trò của CNTT 2. Các chức năng cơ bản 4. Các khả năng ứng dụng 5. Lợi ích và hạn chế 3. Ưu thế khi sử dụng PC 6. Nguyên tắc sử dụng trong DH 7. QTXD phần mềm DH Vị trí và vai trò của CNTT SỰ PHÁT TRIỂN KT-XH TIẾP CẬN SỰ PHÁT TRIỂN KH-KT NHU CẦU HỌC TẬP VỀ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN ĐỂ DẠY VÀ HỌC LÀ NGÀNH KINH TẾ QUAN TRỌNG NẢY SINH CÁC YÊU CẦU MỚI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP CÁCH TỔ CHỨC MỤC TIÊU LÀM THAY ĐỔI GD&§T CNTT Các chức năng cơ bản MÔ PHỎNG, MÔ HÌNH CÔNG CỤ TRÌNH DIỄN CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG CÔNG CỤ ĐIỀU KHIỂN HỌC TẬP Ưu thế khi sử dụng PC MÁY TÍNH - THIẾT BỊ DẠY HỌC CHỦ ĐỘNG MÁY TÍNH -TRỢ GIẢNG: 1. Chuẩn bị tài liệu 2. Thực hiện mô phỏng, thí nghiệm 3. Theo dõi, đánh giá quá trình học tập của học sinh 4. Quản lý lớp học, quản lý điểm. DẠY HỌC TRÊN MÁY TÍNH - MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Hạn chế và khó khăn Ảnh hưởng của PC tới thị giác và thính giác Không thay thế được việc thưc hành

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.